• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562

ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 กอ.รมน. ลุยพื้นที่จัดระเบียบแรงงานต่างด้าว จ.ฉะเชิงเทรา

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 กอ.รมน. ลุยพื้นที่จัดระเบียบแรงงานต่างด้าว จ.ฉะเชิงเทรา


      ตามนโยบายของรัฐบาลในการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว ให้อยู่ในขอบเขตที่สามารถควบคุมได้และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคม เพื่อปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว พล.ท.กิตติธัช  บุพศิริ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๒ กอ.รมน. และคณะ ฯ จึงได้ลงพื้นที่ กอ.รมน.จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ ๒๔ มิ.ย.๖๒ โดยมี พันเอก ดิฐพงศ์ เจริญวงศ์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ฉะเซิงเทรา(ฝ่ายทหาร) ให้การต้อนรับ และนำคณะเข้ารับฟังการบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการต่าง ๆ ในพื้นที่ รวมทั้งรับทราบปัญหาข้อขัดข้องและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายหลังเสร็จสิ้นการบรรยายสรุป พล.ท.กิตติธัช  บุพศิริ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๒ กอ.รมน. และเจ้าหน้าที่ทีมสหวิชาชีพของจังหวัดฉะเชิงเทราได้เดินทางไปตรวจสอบการจ้างแรงงานต่างด้าวในสถานประกอบการแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา และมอบให้เจ้าหน้าที่ทำการสุ่มตรวจปัสสาวะแรงงานต่างด้าวเพื่อหาสารเสพติด


ผลการตรวจสอบไม่พบแรงงานต่างด้าวทำงานผิดกฎหมาย รวมทั้งไม่พบสารเสพติดใน ปัสสาวะ ของกลุ่มตัวอย่างแรงงานต่างด้าวที่สุ่มตรวจ ซึ่ง ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๒ กอ.รมน. ได้แนะนำให้เจ้าหน้าที่ทีมสหวิชาชีพบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่อง และขอความร่วมมือให้เจ้าของสถานประกอบการใช้แรงงานต่างด้าวถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น และให้หลีกเลี่ยงการให้ที่พักพิงแก่คนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองและลักลอบทำงานโดยผิดกฎหมายทุกกรณี ทั้งนี้เพื่อเป็นการยกระดับสถานการณ์ด้านแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ของประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้น


เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น