• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ อำเภอ บ้านไผ่

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ อำเภอ บ้านไผ่


      ๑๔พ.ค.๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายรุจน์ รังษี นายอำเภอบ้านไผ่ พร้อมด้วยส่วนราชการ อปท. กิ่งกาชาด กรอ.ภาคธุรกิจและพ่อค้า ประชาชน อ.บ้านไผ่ เป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล พระภิกษุ ๑๑๗ รูป โครงการ บรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.๒๕๖๒ จังหวัดขอนแก่น ณ วัดธาตุ พระอารามหลวง อ.เมือง จ.ขอนแก่น เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น