• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2562

นายอำเภอบ้านไผ่ พร้อม กิ่งกาชาด อ.บ้านไผ่ มอบรถเข็นผู้ป่วย ให้กับ ๑๓ รพ.สต.และ ๔ ศูนย์สุขภาพชุมชน

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

นายอำเภอบ้านไผ่ พร้อม กิ่งกาชาด อ.บ้านไผ่ มอบรถเข็นผู้ป่วย ให้กับ ๑๓ รพ.สต.และ ๔ ศูนย์สุขภาพชุมชน


       ๑๑เม.ย.๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายรุจน์ รังษี นายอำเภอบ้านไผ่ พร้อมด้วยกิ่งกาชาดอ.บ้านไผ่ มอบรถเข็ญผู้ป่วย ให้แก่ ๑๓ รพ.สต.และ ๔ ศูนย์สุขภาพชุมชน(PCU) แห่งละ ๒ คัน รวม ๓๔ คัน (งบฯ ๑๐๘,๘๐๐ บาท)ตามโครงการ “คนบ้านไผ่ฮักแพงแบ่งปัน” มอบรถเข็ญผู้ป่วย ให้แก่ ๑๓ รพ.สต.และ ๔ ศูนย์สุขภาพชุมชน(PCU) เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ๔-๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ หอประชุมอำเภอบ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
       ขอขอบคุณเจ้าภาพรถเข็ญผู้ป่วยทั้ง ๓๔ คัน และขออนุโมทนาบุญกุศลในครั้งนี้ด้วยครับ


เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น