• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2562

นายกเทศบาลม่วงหวาน ตั้งจุดตรวจเพื่อป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

นายกเทศบาลม่วงหวาน ตั้งจุดตรวจเพื่อป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562


  11 เมษายน 2562  เวลา 08.00 น.เทศบาลตำบลม่วงหวาน นำโดย นายพนม เย็นสบาย (นายกเทศมนตรีตำบลม่วงหวาน)ได้ออกคำสั่งให้ พนักงานป้องกันฯเทศบาลตำบลม่วงหวาน สมาชิก อปพร.สังกัดศูนย์ อปพร.เทศบาลตำบลม่วงหวาน ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันฯและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางถนน ในเขตพื้นที่ตำบลม่วงหวาน ประจำจุดหน่วยบริการประชาชนเทศบาลตำบลม่วงหวาน(แยกม่วงหวาน)
 ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 11 เมษายน 2562 - 17 เมษายน 2562 ตลอด 24 ช.ม.
ภาพ/ข่าว : เจษฏากร เหล่าอรรตะ ผู้สื่อข่าวสยามไทยแลนด์ นิวส์ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)
-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น