• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2562

นายกกิ่งกาชาด อ.บ้านไผ่ พร้อมคณะ มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

นายกกิ่งกาชาด อ.บ้านไผ่ พร้อมคณะ มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย


  ๒๔ เม.ย. ๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางวรารักษ์ รังษี นายกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่ พร้อมด้วยคณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่ ได้รับมอบหมายจาก ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น นำเงินจากเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ไปช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน ๒ ครอบครัว ประกอบด้วย ๑)ครอบครัวนายสวาส หลอยเต้ ม.๕ ต.หัวหนอง จำนวน ๒,๐๐๐ บาท ๒)ครอบครัวนายวิชาญ ศรีวงษ์ ม.๓ ต.ในเมือง จำนวน ๘,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้สู้ชีวิตต่อไป
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น