• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2562

พายุถล่ม!!นายอำเภอบ้านไผ่ ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัย

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

พายุถล่ม!!นายอำเภอบ้านไผ่ ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัย


      ๑เม.ย.๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายรุจน์ รังษี นายอำเภอบ้านไผ่ ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายและให้กำลังใจครอบครัวที่ประสบวาตภัย ต.หินตั้งและตำบลบ้านลาน บ้านเรือนราษฎร เสียหายร่วม ๒๐๔ หลังคาเรือน 
      นายอำเภอได้สั่งการให้ อปท.ได้เร่งสำรวจความเสียหายเพื่อให้ความช่วยเหลือโดยเร็ว กิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่ ได้กำหนดออกช่วยเหลือเบื้องต้นในวันนี้เวลา ๑๓.๐๐ น.  ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้การช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยในครั้งนี้ครับ...
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น