• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2562

เยี่ยม!!บำบัดทุกข์ บำรุงสุข เพื่อประชาชน นายอำเภอบ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

 เยี่ยม!!บำบัดทุกข์ บำรุงสุข เพื่อประชาชน นายอำเภอบ้านไผ่ จ.ขอนแก่น


    ๑๙มี.ค.๖๒ เวลา ๑๔.๐๐น. นายรุจน์ รังษี นายอำเภอบ้านไผ่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ กิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่ พ่อค้า คหบดี พบปะและมอบบ้านให้แก่ ครอบครัวนายปิยะ แอแป บ้านเลขที่ ๓ หมู่ที่๓ ตำบลในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น อาศัยอยู่กับภรรยา มีบุตร ๒ คน มีความเป็นอยู่อย่างยากลำบาก ไม่มีที่ดินทำกิน อาศัยเลี้ยงชีพด้วยการรับจ้างทั่วไป ไม่มีบ้านอาศัยหลับนอนบ้านญาติ ประชาคมหมู่บ้านลงมติเป็นผู้มีความเป็นอยู่อย่างยากลำบาก ซึ่งนายอำเภอได้ออกตรวจเยี่ยมวิเคราะห์ปัญหาความเดือดร้อนและได้ให้ความช่วยเหลืออนุมัติวัสดุสร้างบ้านให้จำนวน ๔๐,๐๐๐บาท ตามโครงการ คนบ้านไผ่ฮักแพงแบ่งปัน “สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ ๓๑ หลัง” โดยใช้แรงงานประชาชนจิตอาสาในหมู่บ้านร่วมด้วยช่วยกัน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ๔-๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ งบประมาณจากการจัดงานบุญกุ้มข้าวใหญ่และผู้มีจิตศรัทธาเป็นเจ้าภาพบริจาค
      นายอำเภอขอขอบคุณ คุณพ่อปิติ ติยาเดชาชัย ที่เป็นเจ้าภาพวัสดุสร้างบ้านหลังนี้ จำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท นี่คือสังคมไทยครับสังคมเอื้ออาทร “ไทยนิยม ยั่งยืน:คนไทยไม่ทิ้งกัน”....เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น