• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2562

ปลื้ม!!นายอำเภอบ้านไผ่ พร้อมกิ่งกาชาดบ้านไผ่ มอบบ้านให้กับคนยากไร้

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

ปลื้ม!!นายอำเภอบ้านไผ่ พร้อมกิ่งกาชาดบ้านไผ่ มอบบ้านให้กับคนยากไร้


    ๑๙มี.ค.๖๒ เวลา ๑๖.๐๐น. นายรุจน์ รังษี นายอำเภอบ้านไผ่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ กิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่ พ่อค้า คหบดี พบปะและมอบบ้านให้แก่ ครอบครัวนายเคน น้อยตำแย อายุ๗๕ปี บ้านเลขที่๗๗ หมู่ที่๕ ตำบลหินตั้ง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ซึ่งมีความเป็นอยู่อย่างยากลำบาก ภรรยาเสียชีวิตแล้ว มีบุตรติดภรรยา ๑ คน ซึ่งพิการแต่กำเนิด มีหลานมาอยู่ด้วย ๕คน ไม่มีที่ดินทำกิน อาศัยเลี้ยงชีพด้วยเบี้ยผู้พิการ,เบี้ยผู้สูงอายุจากรัฐบาล และรับจ้างทั่วไป บ้านเรือนที่อยู่อาศัยทรุดโทรมมาก ประชาคมหมู่บ้านลงมติเป็นผู้มีความเป็นอยู่อย่างยากลำบาก ซึ่งนายอำเภอได้ออกตรวจเยี่ยมวิเคราะห์ปัญหาความเดือดร้อนและได้ให้ความช่วยเหลืออนุมัติวัสดุสร้างบ้านให้จำนวน ๔๐,๐๐๐บาท ตามโครงการ คนบ้านไผ่ฮักแพงแบ่งปัน “สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ ๓๑ หลัง” โดยใช้แรงงานประชาชนจิตอาสาในหมู่บ้านร่วมด้วยช่วยกัน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ๔-๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ งบประมาณจากการจัดงานบุญกุ้มข้าวใหญ่และผู้มีจิตศรัทธาเป็นเจ้าภาพบริจาค
      นายอำเภอขอขอบคุณ วิจิตรโปรโมชั่น ที่เป็นเจ้าภาพวัสดุสร้างบ้านหลังนี้ จำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท และมอบเงินสด ๕,๐๐๐บาท สร้างห้องน้ำในวันนี้ นี่คือสังคมไทยครับสังคมเอื้ออาทร “ไทยนิยม ยั่งยืน:คนไทยไม่ทิ้งกัน”....
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น