• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2562

มรภ.บุรีรัมย์ จัดการแข่งขันกีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 41 “พนมรุ้งเกมส์”

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

มรภ.บุรีรัมย์ จัดการแข่งขันกีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 41 “พนมรุ้งเกมส์” 


       มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย รศ.มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดการแข่งขันกีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 41 “พนมรุ้งเกมส์” ภายใต้ปรัชญาการแข่งขัน “กีฬา สามัคคี มิตรไมตรีเหนือชัยชนะ” โดยได้รับเกียรติจาก นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดการแข่งขัน ในวันที่ 4-10 มีนาคม 2562 มีผู้ควบคุมทีม ผู้ฝึกสอนและนักกีฬาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้ง 11 แห่ง เข้าร่วมการแข่งขันเป็นจำนวนกว่า 5,000 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในการให้นักศึกษาได้รับการส่งเสริมกิจกรรมการออกกำลังกายและการแข่งขันกีฬาอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง และเพื่อส่งเสริมการทำงานเป็นทีม การให้ความร่วมมือ ความสามัคคี ปรองดอง ความมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ในกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 โดยกิจกรรมทั้ง 7 วัน เป็นการร่วมกันแข่งขันกีฬาทั้งหมด 19 ชนิดกีฬา ประกอบไปด้วย กรีฑา บาสเกตบอล ฟุตบอล ฟุตซอล วอลเลย์บอล วอลเลย์บอลชายหาด แฮนด์บอล แบดมินตัน ลอนเทนนิส เทเบิลเทนนิส เซปักตะกร้อ เปตอง ยูโด เทควันโด หมากกระดาน ลีลาศ มวยไทยสมัครเล่น มวยสากลสมัครเล่น คอร์ฟบอล(กีฬาสาธิต) การประกวดทักษะดนตรีและการจัดแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์

 โดยใช้ชื่อ“พนมรุ้งเกมส์” ทีีมาของปราสาทเขาพนมรุ้งถือเป็นเอกลักษณ์และสัญลักษณ์ที่สำคัญของจังหวัดบุรีรัมย์  เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางอารยธรรมที่มีชื่อเสียง  เป็นที่รู้จักในระดับสากล  สำหรับ MASCOT หรือ สัญลักษณ์นำโชคในการแข่งขันครั้งนี้  คือกุ้งฝอยน้ำจืดเพศเมีย  ชื่อ “น้องฝ้ายคำ”  และกุ้งฝอยน้ำจืดเพศผู้ ชื่อ “พี่ค้ำคูน”

ซึ่งกุ้งฝอยน้ำจืดเป็นสัตว์น้ำที่สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์  ได้ดำเนินการคัดเลือกตามนโยบายของกรมประมง  และได้รับการประกาศให้เป็นสัตว์น้ำประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ในงานมีการจำหน่ายจัดแสดง
สินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนภาพ-ข่าว ประยงค์ วงศ์ประโคน / ธีรยุทธ์ ชำนานญกอง ข่าวภูมิภาคบุรีรัมย์
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล
คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น