• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

นายอำเภอบ้านไผ่ เปิดบ้านวิชาการ พัฒนาศักยภาพนักเรียน สู่ไทยแลนด์ ๔.๐

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

นายอำเภอบ้านไผ่ เปิดบ้านวิชาการ พัฒนาศักยภาพนักเรียน สู่ไทยแลนด์ ๔.๐


    ๖ก.พ.๖๒ เวลา๑๓.๐๐น. นายรุจน์ รังษี นายอำเภอบ้านไผ่ เป็นประธาน K.K.5 OPEN HOUSE “เปิดบ้านวิชาการ พัฒนาศักยภาพนักเรียน สู่ไทยแลนด์ ๔.๐” ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น


เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล.คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น