• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

กอ.รมน.จังหวัด ข.ก. เปิดการอบรมโครงการเสริมสร้างความรักความสามัคคีชุมชนคุณธรรม (บวร) ร่วมใจ (มีคลิป)

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

กอ.รมน.จังหวัด ข.ก. เปิดการอบรมโครงการเสริมสร้างความรักความสามัคคีชุมชนคุณธรรม (บวร) ร่วมใจ (มีคลิป)


       เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. พ.อ.คณธัช ชนะกาญจน์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ข.ก. (ท.) พร้อมด้วย พ.อ.โชติ พื้นชมภู หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าวฯ  ร่วมพิธีเปิดการอบรมโครงการเสริมสร้างความรักความสามัคคีชุมชนคุณธรรม (บวร) ร่วมใจ โดยมี รองอธิการบดี มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น/รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมฯ ผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน ๑๐๐ คน ณ หอประชุมมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ต.โคกสี อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น ผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ภาพ/ข่าว : เจมส์ กอ.รมน.ขอนแก่น
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


คลิปวีดีโอ

กอ.รมน.จังหวัด ข.ก. เปิดการอบรมโครงการเสริมสร้างความรักความสามัคคีชุมชนคุณธรรม (บวร) ร่วมใจ
-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น