• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

กอ.รมน.จังหวัด ข.ก. พิธีเชิญถุงพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบวาตภัย (มีคลิป)

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

กอ.รมน.จังหวัด ข.ก. พิธีเชิญถุงพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบวาตภัย (มีคลิป)


        เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น.  พ.อ.คณธัช ชนะกาญจน์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ข.ก. (ท.)  ร่วมพิธีเชิญถุงพระราชทาน มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบแก่ประชาชนผู้ประสบวาตภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในพื้นที่ ต.หนองแซง อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น จำนวน ๒๓ ครัวเรือน โดยมี ดร.สมศักดิ์  จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น /ประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปภัมภ์ ประจำจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีฯ จากนั้นได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนที่บ้านเรือนได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัย โดยมีเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่นและหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ ได้ร่วมมอบสิ่งของและเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย ในส่วนการให้ความช่วยเหลือด้านการซ่อมแซมบ้านเรือนที่พังเสียหาย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะสำรวจความเสียหายและร่วมบูรณาการกับทุกภาคส่วนและประชาชนในพื้นที่ ซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายต่อไป ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ได้รับความอบอุ่นใจและพึงพอใจจากประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี

ภาพ/ข่าว : เจมส์ กอ.รมน.ขอนแก่น
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


คลิปวีดีโอ

กอ.รมน.จังหวัด ข.ก. พิธีเชิญถุงพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบวาตภัย
-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น