• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

เยาวชน ร่วมใจ ห่างไกล ยาเสพติด ปฏิบัติการกวาดล้างยาเสพติด

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

เยาวชน ร่วมใจ ห่างไกล ยาเสพติด ปฏิบัติการกวาดล้างยาเสพติด


    ๒๐ก.พ.๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายรุจน์ รังษี นายอำเภอบ้านไผ่ มอบหมายให้น.ส.ณิชากร กมลคร ปลัดอำเภองานป้องกัน ร่วมเป็นวิทยากรอบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม ตำบลหนองน้ำใส  อำเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น ผู้เข้าอบรม จำนวน   ๕๐ คน


เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น