• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

นายอำเภอบ้านไผ่ เปิดอบรมและบรรยายพิเศษ “ตามรอยพ่อ...สานต่อวิถีพอเพียง”

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คึณธรรมนำใจประชาชน)

นายอำเภอบ้านไผ่ เปิดอบรมและบรรยายพิเศษ “ตามรอยพ่อ...สานต่อวิถีพอเพียง”


      ๒๒ก.พ.๖๒ เวลา๐๙.๐๐น. นายรุจน์ รังษี นายอำเภอบ้านไผ่ เปิดอบรมและบรรยายพิเศษ ตามรอยพ่อ...สานต่อวิถีพอเพียง และการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลสู่การปฏิบัติ ผู้เข้าอบรมประกอบด้วยกลุ่มสตรีทั้ง๑๑๐หมู่บ้าน ๑๐ ตำบล รวม๕๕๐ คน ณ หอประชุมอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น


เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น