• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 กอ.รมน.ลงพื้นที่จังหวัดตราด เพื่อตรวจเยี่ยมการแก้ปัญแรงงานต่างด้าว การจัดระเบียบสังคม และปัญหายาเสพติด

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 กอ.รมน.ลงพื้นที่จังหวัดตราด เพื่อตรวจเยี่ยมการแก้ปัญแรงงานต่างด้าว การจัดระเบียบสังคม และปัญหายาเสพติด


     วันที่ 27 ก.พ. 62 เวลา 1330 พล.ท.กิตติธัช   บุพศิริ   ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. และคณะ ฯ ลงพื้นที่ จ.ตราด เพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานตามโครงการการตรวจสอบและจับกุมแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย โดยมี นายประเสริฐ  ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ให้การต้อนรับ และนำเข้ารับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านแรงงานต่างด้าว ยาเสพติด หนี้นอกระบบ และการจัดระเบียบสังคมในพื้นที่ จ.ตราด ภายหลังเสร็จสิ้นการบรรยายสรุป ได้เดินทางไปตรวจสอบการจ้างแรงงานต่างด้าวในโรงงานผลิตน้ำปลาแห่งหนึ่งในพื้นที่ ผลการตรวจพบเจ้าของสถานประกอบการจ้างแรงงานต่างด้าวเข้าทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต และไม่มีเอกสารแสดงตน จำนวน 1 คน จึงได้มอบให้เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง จังหวัดตราด และจัดหางานจังหวัดตราด ดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยผอ.ศปป.2 กอ.รมน. ได้แนะนำและขอความร่วมมือให้เจ้าของสถานประกอบการใช้แรงงานต่างด้าวถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น และให้หลีกเลี่ยงการให้ที่พักพิงแก่คนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองและลักลอบทำงานโดยผิดกฎหมายทุกกรณี ทั้งนี้เพื่อเป็นการยกระดับสถานการณ์ด้านแรงงานต่างด้าวของประเทศไทย และจะส่งผลกระทบต่อการประเมินระดับสถานการณ์ด้านการค้ามนุษย์ของประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้น


เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล
คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น