• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2562

ปฏิบัติการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติด ในห้วง ๓ เดือน

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

ปฏิบัติการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติด ในห้วง ๓ เดือน


    ๒๓ ม.ค.๖๒ นายรุจน์ รังษี นายอำเภอบ้านไผ่/ผอ.ศป.ปส.อ.บ้านไ่ผ่ ได้มอบหมายให้ชุดปฏิบัติการประจำตำบลบ้านไผ่ ประกอบด้วย ปลัดอำเภอ ตำรวจ ผอ.รพ.สต.บ้านธาตุ ครูกศน. เกษตรตำบล ปลัดอบต.บ้านไผ่ และนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.บ้านไผ่ ออกปฏบัติการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดเร่งด่วนในห้วง 3 เดือน  (พฤศจิกายน 2561 -  มกราคม 2562) ของชุดปฏิบัติการที 3   ในพื้นที่  บ้านทุ่งมน  ม.8   บ้านทุ่งมน  ม.13  ตำบลบ้านไผ่  อำเภอบ้านไผ่

เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น