• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2562

แถลงข่าว การจัดพิธีพระราชธานเพลิงศพครูใหญ่ และครูใหญ่พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ)

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

แถลงข่าว การจัดพิธีพระราชธานเพลิงศพครูใหญ่ และครูใหญ่พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ)


      14 ม.ค.62 งานแถลงถึงการเตรียมฌาปนสถาน ที่ใช้ในการฌาปนกิจสังขารพระเดชพระคุณพระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ) ในพิธีพระราชธานเพลิงศพครูใหญ่เป็นกรณีพิเศษ ประจำปี ๒๕๖๑
       ตามที่พระเทพวิทยานิคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ) อดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านไร่ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมรณภาพเมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ และได้ทำพินัยกรรมมอบสรีระสังขารให้แก่ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเป็นครูใหญ่สำหรับสอนนักศึกษาศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ จำนวน ๖ คณะ ประกอบด้วย นักศึกษาแพทย์ นักศึกษาทันตแพทย์ นักศึกษาเภสัชศาสตร์ นักศึกษาเทคนิคการแพทย์ นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ และนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ ไปแล้วนั้น บัดนี้ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ได้ดำเนินการตามเจตจำนงของพระเดชพระคุณท่าน ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจักได้ทำการฌาปนกิจสังขารพระเดชพระคุณ พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ) ในพิธีพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี ๒๕๖๑ ร่วมกับครูใหญ่ท่านอื่นซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติเป็นประจำทุกปี
     

       ในการนี้วัดหนองแวงพระอารามหลวง ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นและจังหวัดขอนแก่นได้ร่วมกันพิจารณาแนวปฏิบัติที่เห็นสมควรและเหมาะสมสอดคล้องกับพินัยกรรมที่พระเดชพระคุณ พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ) ได้กำหนดไว้คือ เมื่อสิ้นสุดการใช้สรีระสังขารในการเป็นครูใหญ่ให้ทำการฌาปนกิจสังขารของพระเดชพระคุณท่านที่ฌาปนสถานวัดหนองแวงพระอารามหลวง หรือที่วัดใดวัดหนึ่งในจังหวัดขอนแก่น ซึ่งจากการพิจารณาร่วมกันเห็นว่าพระเดชพระคุณ พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ) เป็นที่เคารพนับถือของประชาชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในการจัดงานฌาปนกิจสังขารพระเดชพระคุณท่านที่ฌาปนสถานวัดหนองแวงพระอารามหลวง จะไม่สามารถรองรับการมาร่วมงานของประชาชนได้เพียงพอ ดังนั้น จำเป็นต้องจัดหาสถานที่โดยคำนึงถึงการเดินทางสัญจรที่สะดวก ปลอดภัย และมีพื้นที่รองรับการจัดกิจกรรมในพิธีการที่สำคัญนี้อย่างพอเพียง
         จึงเห็นว่าพื้นที่บริเวณหนองอีเลิง ด้านหลังพุทธมณฑล ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น มีความเหมาะสม สามารถปรับปรุงสถานที่และภูมิทัศน์ของพื้นที่ดังกล่าวในนามเจ้าอาวาสของวัดหนองแวง พระอารามหลวงก็ได้ให้ความเห็นชอบและอนุญาตให้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์นั้น ทีมข่าวสยามไทยแลนด์ นิวส์ รายงาน
       กำหนดการ พิธีพระราชธานเพลิงศพครูใหญ่ และครูใหญ่พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ) เป็นกรณีพิเศษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒  ในวันที่ ๒๑ - ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
ขวัญชัย นะวะพิษ
ผู้สื่อข่าวสยามไทยแลนด์ นิวส์ จ.ขอนแก่น
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น