• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ขจัดทุกข์ บำรุงสุข เพื่อประชาชน นายอำเภอบ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

ขจัดทุกข์ บำรุงสุข เพื่อประชาชน นายอำเภอบ้านไผ่ จ.ขอนแก่น


“คนบ้านไผ่ฮักแพงแบ่งปัน คืนความสุขให้ประชาชนตามนโยบายรัฐบาลเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่๒๕๖๒ ตลอดทั้งปี”
     ๒๔ธ.ค.๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐น. นายรุจน์  รังษี นายอำเภอบ้านไผ่ นำพี่น้องประชาชนจิตอาสาบ้านสร้างแป้น ต.บ้านลาน สร้างบ้านให้ ครอบครัวนางพั้ว สุดอาราม อายุ๖๑ปี บ้านเลขที่๑๙๒ หมู่ที่๑ ตำบลบ้านลาน อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น อาศัยอยู่คนเดียว ไม่มีบ้านเป็นขอตนเอง พักอาศัยบ้านญาติ มีความเป็นอยู่อย่างยากลำบาก ไม่มีที่ดินทำกิน อาศัยเลี้ยงชีพด้วยการรับจ้างทั่วไป และเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจากรัฐบาล ประชาคมหมู่บ้านลงมติเป็นผู้มีความเป็นอยู่อย่างยากลำบาก ซึ่งนายอำเภอได้ออกตรวจเยี่ยมวิเคราะห์ปัญหาความเดือดร้อนและได้ให้ความช่วยเหลืออนุมัติวัสดุสร้างบ้านให้จำนวน ๔๐,๐๐๐บาท โครงการ “คนบ้านไผ่ฮักแพงแบ่งปัน”โดยใช้แรงงานจิตอาสาจากราษฎรในหมู่บ้านร่วมด้วยช่วยกัน
     นายอำเภอขอขอบคุณผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านที่ดูแลผู้อยู่อย่างยากลำบากด้วยดีตลอดมา นี่คือสังคมไทยครับสังคมเอื้ออาทร “ไทยนิยม ยั่งยืน:คนไทยไม่ทิ้งกัน”....
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น