• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2561

“๑๐๐ปี การสาธารณสุขไทย เพื่อประชาชนสุขภาพดี ๑๐๐ ปีแห่งการพัฒนา”

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

“๑๐๐ปี การสาธารณสุขไทย เพื่อประชาชนสุขภาพดี ๑๐๐ ปีแห่งการพัฒนา”
    


      ๖ ธ.ค. ๖๑ เวลา ๐๘.๐๐น. นายรุจน์ รังษี นายอำเภอบ้านไผ่ เป็นประธานเคารพธงชาติ นำอสม.อำเภอบ้านไผ่ออกกำลังกาย และเปิดการอบรม ๑๐๐ปี การสาธารณสุขไทย เพื่อประชาชนสุขภาพดี ๑๐๐ ปีแห่งการพัฒนา จัดโดย สนง.สาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและชมรม อสม. อ.บ้านไผ่ ณ หอประชุมอำเภอบ้านไผ่ จ.ขอนแก่นเกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล
คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น