• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2561

พรรคครูไทยสัมมนาว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. ภาคอีสาน ชูปลดหนี้ครูหาเสียง

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

พรรคครูไทยสัมมนาว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. ภาคอีสาน ชูปลดหนี้ครูหาเสียง


      25 ธ.ค. 2561 20:40 น. ขอนแก่น - พรรคครูไทยเพื่อประชาชนประชุมว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ภาคอีสาน 116 เขต เตรียมพร้อมสมัครและหาเสียงตามนโยบายพรรค ย้ำไม่ใช่พรรคเฉพาะกิจต้องปฏิวัติประเทศ "แจกบัตรคนดีปลดหนี้ประชาชน"

เวลา10.30น.วันที่25ธ.ค.2561ที่โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล ได้มีการประชุม ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.พรรคครูไทยเพื่อประชาชน ในเขตภาคอีสาน จำนวน116เขต เพื่อชี้แจงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกตั้ง การหาเสียง และนโยบายพรรค โดยมีนายปรีดา บุญเพลิง หัวหน้าพรรคฯ และ ดร.อวยชัย วะทา ประธานพรรคฯ เป็นผู้ชี้แจงแนวทางปฏิบัติและยุทธวิธีการหาเสียง พร้อมกับมีการแถลงนโยบายพรรครวมทั้งประกาศเจตนารมณ์ของพรรค ก่อนจะมีการเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์พรรคในเขตเทศบาลนครขอนแก่น

 โดยในการกล่าวชี้แจงแนวทางการปฏิบัติการเลือกตั้ง นายปรีดา บุญเพลิง หัวหน้าพรรคฯ ได้กล่าวว่า ทุกคนต้องเตรียมพร้อม พรรคครูไทยเพื่อประชาชน ไม่ใช่พรรคเฉพาะกิจ จะต้องมั่นคงแข็งแรงและเติบโตเพื่อพัฒนา ปฏิวัติประเทศไทยโดยมีเป้าหมายหลักคือปลดหนี้ครู ปลดหนี้นักเรียนนักศึกษา ปลดหนี้ประชาชน และปลดแอกประเทศไทยด้วยศาสตร์พระราชา ที่สำคัญพรรคครูไทยเพื่อประชาชน ทุกคนเป็นเจ้าของพรรค ไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่ง


จากนั้นนายปรีดา พร้อมคณะผู้บริหารพรรค ได้แถลงนโยบายพรรค ว่า พรรคครูไทยเพื่อประชาชนเตรียมพร้อมลงสู่สนามเลือกตั้ง ได้เชิญว่าที่ผู้สมัครใน 20 จังหวัดภาคอีสาน และ  116 เขตเลือกตั้ง  มาชี้แจงแนวปฏิบัติในการหาเสียงเลือกตั้ง ให้ถูกต้องตามระเบียบข้อกฎหมายทุกประการและจัดแถลงนโยบายให้ประชาชนได้ทราบว่า พรรคครูไทยเพื่อประชาชน มีแนวนโยบายที่จะทำการเมืองให้กับประชาชน นโยบายแรก พรรคครูไทยจะให้กับพี่น้องประชาชนคือให้บัตรคนดี ปลดหนี้ประชาชน เพราะพรรคครูไทยเพื่อประชาชนมองเห็นแล้วว่าในอดีตที่ผ่านมา ทุกรัฐบาลให้ประชาชนคนไทยเป็นคนจนตลอดมา โดยการแจกบัตรคนจน และไม่มีโอกาสที่จะปลดหนี้ เพราะฉะนั้นพรรคจึงมองเห็นว่าทางสว่างคือการให้บัตรคนดีปลดหนี้ประชาชน ยกตัวอย่างเช่น ถ้าทำดีในหมู่บ้านมีคณะกรรมการหมู่บ้านให้คะแนน และตีค่าเป็นเงิน ปราชญ์ชาวบ้านทำดีให้ความรู้สังคม ก็จะได้คะแนนตีค่าเป็นเงิน ก็จะนำเงินนี้ไปขอลดหนี้จากสถาบันการเงิน ที่จะปลดหนี้ เช่นเดียวกับนักศึกษาที่กู้เงิน กยศ. ทำความดีให้เห็นประจักษ์เพื่อสังคมจะตีเป็นค่าเงินลดต้นทุนการกู้กองทุน กยศ. เรียนจบหมดหนี้ ประชาชนก็หมดหนี้มีความสุข

 นโยบายหลักข้อที่ 2 เราจะแปลงสินทรัพย์ของพี่น้องประชาชน ทั้ง ภ.บ.ท.5 สค.1หรือ ส.ป.ก.ให้เป็นโฉนดทุกครัวเรือน นี่คือนโยบายข้อที่ 2 ที่จะทำให้ประชาชนได้เลือกอย่างถูกต้อง เพราะการเมืองในอดีตได้เลือกทุกพรรคแล้ว วันนี้พรรคครูไทยได้เสนอแนวทางใหม่ให้ทุกคนเป็นสุขอยู่ดีทุกคน ซึ่งไม่เฉพาะในประเทศเท่านั้น จะฟื้นฟูประเทศให้เป็นต้นแบบการพัฒนาประเทศในภูมิภาคอาเซียน ทุกด้านทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

ภาพ/ข่าว : ชาลี พงษ์นุ่มกูล
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล
คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น