• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

สุดเจ๋ง!!นักพัฒนา ก้าวไกล ใส่ใจ เพื่อประชาชน นายอำเภอบ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

สุดเจ๋ง!!นักพัฒนา ก้าวไกล ใส่ใจ เพื่อประชาชน นายอำเภอบ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ๑๙พ.ย.๖๑ เวลา๑๙.๐๐น. นายรุจน์ รังษี นายอำเภอบ้านไผ่ ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมพัฒนาอำเภอบ้านไผ่ (กรอ.)ภาคธุรกิจ เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการและร่วมกำหนดทิศทางการพัฒนาอำเภอบ้านไผ่ในทุกๆมิติ ตามแนวทางประชารัฐ เพื่อให้เกิดพลังในการพัฒนาเมืองบ้านไผ่ร่วมกัน ณ ห้องประชุมสมาคมปุงเถ่ากงม่าบ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น