• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

นายอำเภอบ้านไผ่พร้อมคณะเหล่ากาชาด ร่วมประชุมการจัดงานกาชาดอำเภอบ้านไผ่ ประจำปี ๒๕๖๒

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

นายอำเภอบ้านไผ่พร้อมคณะเหล่ากาชาด ร่วมประชุมการจัดงานกาชาดอำเภอบ้านไผ่ ประจำปี ๒๕๖๒


๒๐พ.ย.๖๑ เวลา๐๙.๐๐น. นายรุจน์ รังษี นายอำเภอบ้านไผ่ ร่วมประชุมคณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่ เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงาน การจัดหาทุน การจัดงานกาชาดอำเภอบ้านไผ่ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานปีงบประมาณ๒๕๖๒ ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น และสภากาชาดไทย ณ ห้องประชุมสำนักงานกิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น