• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

รอง ผอ.รมน.จังหวัด ข.ก. (ท.) ร่วมทอดกฐินสามัคคี สืบสานประเพณี วัฒนธรรมไทย บูรณปฏิสังขรณ์ศาสนสถาน(มีคลิป)

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

รอง ผอ.รมน.จังหวัด ข.ก. (ท.) ร่วมทอดกฐินสามัคคี สืบสานประเพณี วัฒนธรรมไทย บูรณปฏิสังขรณ์ศาสนสถาน(มีคลิป)
เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙๐๐ น. พ.อ.คณธัช ชนะกาญจน์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ข.ก. (ท.) ร่วมทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมี พล.ต.สมชาย ครรภาฉาย ผบ.มทบ.๒๓ เป็นประธานพิธีฯ ณ วัดป่าธรรมรักษ์อัคคาราม (วัดป่าอนมาน) บ้านใหม่บัวบาน ต.กู่ทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม
สำหรับการทอดกฐินสามัคคีในครั้งนี้ มทบ.๒๓ ได้ปฏิบัติเป็นประจำทุกปี โดยมี ประธานชมรมแม่บ้าน มทบ.๒๓ กำลังพล ครอบครัว สมาชิกชมรมแม่บ้าน มทบ.๒๓ และพุทธศาสนิกชนในพื้นที่จำนวนมาก
ร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคีในครั้งนี้ ซึ่งก่อให้เกิดความรักความสามัคคีระหว่างหน่วยทหาร
กับประชาชนในพื้นที่ ในการสืบทอดพระพุทธศาสนา บูรณปฏิสังขรณ์ศาสนสถาน อนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามและประเพณีของท้องถิ่นให้ยั่งยืนต่อไป
***********************************************ภาพ/ข่าว : เจมส์ กอ.รมน.ขอนแก่น
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

คลิปวีดีโอ

รอง ผอ.รมน.จังหวัด ข.ก. (ท.) ร่วมทอดกฐินสามัคคี สืบสานประเพณี วัฒนธรรมไทย บูรณปฏิสังขรณ์ศาสนสถาน
-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น