• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2561

นายรุจน์ รังษี นายอำเภอเขาสวนกวาง ร่วมพิธีมอบเครื่องมือกู้ภัยประเภทตัดถ่างพระราชทานแก่สมาคมกู้ภัยวัดป่าสว่าพร ณ ที่ทำการสมาคมกู้ภัยวัดป่าสว่างพร อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

นายรุจน์ รังษี นายอำเภอเขาสวนกวาง ร่วมพิธีมอบเครื่องมือกู้ภัยประเภทตัดถ่างพระราชทานแก่สมาคมกู้ภัยวัดป่าสว่าพร ณ ที่ทำการสมาคมกู้ภัยวัดป่าสว่างพร อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น

๑๙ตุลาคม๒๕๖๑ เวลา๐๙.๓๐น.  สำนักพระราชวัง โดยกรมกิจการในพระบรมวงศานุวงศ์ กองงานในพระองค์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำส่งเครื่องมือกู้ภัยประเภทตัดถ่างพระราชทาน พร้อมสาธิตและให้คำแนะนำวิธีการใช้งานแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกู้ชีพ กู้ภัย สมาคมกู้ภัยวัดป่าสว่างพ
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้มอบหมายให้นางสาววัจนา วัจนคุปต์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เชี่ยวชาญ พร้อมวิทยากร เป็นผู้นำส่งเครื่องมือกู้ภัยฯในครั้งนี้
ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ได้พระราชทานเครื่องมือกู้ภัยประเภทตัดถ่าง สมาคมกู้ภัยวัดป่าสว่างพร จะนำไปใช้เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุบัติเหตุและฉุกเฉินให้เต็มกำลังความสามารถอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ต่อไป

เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น