• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2561

เขื่อนสิรินธรมอบ/ปล่อยกุ้งก้ามกรามลงแหล่งอนุรักษ์สัตว์น้ำอำเภอบุณฑริก

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

เขื่อนสิรินธรมอบ/ปล่อยกุ้งก้ามกรามลงแหล่งอนุรักษ์สัตว์น้ำอำเภอบุณฑริก

 
                         

           วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ นายธนภัทร ฉัตรสุวรรณ หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร (กธอ-ฟ.) , นายอาทิตย์ พรคุณา วิศวกรระดับ ๙ พร้อมด้วยผู้บริหาร-ผู้ปฏิบัติงานเขื่อนสิรินธร ร่วมมอบและปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม จำนวน ๑๔๐,๐๐๐ ตัว ลงอ่างเก็บน้ำเขิ่อนสิรินธร ตาม "โครงการส่งเสริมการเพาะพันธุ์และอนุรักษ์สัตว์น้ำ" ลงแหล่งอนุรักษ์เพิ่มพันธุ์สัตว์น้ำของขุมชน จัดโดย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด และผู้นำชุมชน , สถานศึกษา , ราษฎร ร่วมกิจกรรมจำนวนมาก  ณ บ้านหาดเหนือ (คุ้มดอนงัว) ตำบลบ้านแมด อำเภอบุญฑริก จังหวัดอุบลราชธานี
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น