• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2561

นายอำเภอเขาสวนกวาง ร่วมทำบุญตักบาตร กับประชาชน เนื่องในวันบุญข้าวสากของชาวอีสาน

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

นายอำเภอเขาสวนกวาง ร่วมทำบุญตักบาตร กับประชาชน เนื่องในวันบุญข้าวสากของชาวอีสาน       ๒๔ก.ย.๖๑ ตรงกับวันขึ้น๑๕ค่ำเดือน๑๐
     วัดทุกวัดในพื้นที่อำเภอเขาสวนกวาง ทั้งมหานิกายและธรรมยุติ จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ถือศีลฟังธรรม ตามโครงการอำเภอคุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท ประจำปี ๒๕๖๑ ห้วงเทศกาลเข้าพรรษา(๓เดือน)ทุกส่วนราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน อปท. อุบาสกอุบาสิกา จะร่วมทำบุญตักบาตรกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบล หมู่บ้าน ที่ได้รับมอบหมาย ครบทุกวัด
     วันพระนี้เป็นบุญสำคัญบุญข้าวสากบุญเดือน๑๐ ฮีต๑๒ของชาวอีสาน นายรุจน์ รังษี นายอำเภอเขาสวนกวาง ร่วมทำบุญเลี้ยงเพลที่วัดวังน้ำทิพย์ ต.โนนสมบูรณ์ อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น มีพุทธศาสนิกชน อุบาสกอุบาสิการ่วมทำบุญตักบาตร จำนวน๓๐๐คน ขอทุกท่านจงได้รับผลบุญกุศลในครั้งนี้ด้วยเทอญ...
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น