• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2561

ผวจ.ขอนแก่น สนธิกำลังทุกภาคส่วน ตรวจเข้มสถานบริการ

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล ตุณธรรมนำใจประชาชน)

ผวจ.ขอนแก่น สนธิกำลังทุกภาคส่วน ตรวจเข้มสถานบริการ

                  วันที่ 13 ก.ย. 61 เวลา 21.30 น. โดยการอำนวยการของ 
ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขก. ดร.สันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผวจ.ขก.
พลตรีกาจบดินทร์​ ยิ่งดอน​ รองผอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น​
ดร.อลงกต วรกี ปลัดจังหวัดขอนแก่น นายฉัตรชัย อุ่นเจริญ นายอำเภอเมืองขอนแก่น มอบหมายป้องกันจังหวัดขอนแก่น หัวชุดจัดระเบียบสังคมจังหวัดขอนแก่น สนธิกำลังร่วมกับอำเภอเมืองขอนแก่น โดยปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง และชุดเฉพาะกิจกรมการปครอง เข้าตรวจสอบสถานประกอบการร้าน 69 บาร์ ตามข้อร้องเรียน พบการกระทำความผิด ดังนี้
1. ขายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์แก่บุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
2. จำหน่ายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์โดยวิธีการลดราคาเพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมการขาย
3. ยุยงส่งเสริมหรือยินยอมให้เด็กประพฤติตนไม่สมควรหรือน่าจะทำให้เด็กมีความประพฤติเสี่ยงต่อการกระทำความผิด โดยจำหน่ายสุราแก่เด็ก
จึงได้ทำการจับกุมเจ้าของสถานประกอบการร้าน 69 บาร์ ส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองขอนแก่น ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ในการนี้ ได้ทำการตรวจบัตรฯ ผู้มาใช้บริการและพนักงานร้าน พบไม่พกพาบัตรฯ ติดตัว 4 ราย ยินยอมมห้เปรียบเทียบปรับ และตรวจปัสสาวะผู้มาใช้บริการ และพนักงานร้าน 56 ราย ไม่พบสารเสพติด




ภาพ/ข่าว : เจมส์ กอ.รมน.ขอนแก่น
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)






-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น