• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2561

ประมงจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนอุบลรัตน์ จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 34 ประจำปี 2561 เพื่ออนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

ประมงจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนอุบลรัตน์ จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 34 ประจำปี 2561 เพื่ออนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์


13/กย./61 นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน ในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ นายกนก ตั้งพูลผลวนิชย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-บริหาร นายสมัย สมหวัง หัวหน้ากลุ่มงานนันทนาการ โรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมต้อนรับคณะผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ที่อ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ บ้านท่าเรือ หมู่ที่ 3 ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ ให้เพิ่มผลผลิตด้านสัตว์น้ำมากขึ้น และตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำ ตลอดจนสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนสืบไป พร้อมกันนี้ได้มีหน่วยราชการอำเภออุบลรัตน์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะครู นักเรียน นักศึกษา พ่อค้า ประชาชนร่วมงานเป็นจำนวนมาก
ในการนี้ นายนัฐภัทร พลอยสุภา นายอำเภออุบลรัตน์ ได้กล่าวต้อนรับคณะผู้ว่าราชการ จังหวัดขอนแก่น และนายเจษฎา ตันติบัญชาชัย นายกเทศมนตรีตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ เป็นผู้บรรยายสรุป
                         ภาพ/ข่าว
นายสมัย สมหวัง
ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานนันทนาการ โรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
บุญสี ศรีกุล
ผู้สื่อข่าวสยามไทยแลนด์ นิวส์
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น