• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561

เขื่อนสิรินธร ลงพื้นที่พัฒนาอาชีพเพิ่มศักยภาพกลุ่มอาชีพเพาะเห็ดนางฟ้า

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

เขื่อนสิรินธร ลงพื้นที่พัฒนาอาชีพเพิ่มศักยภาพกลุ่มอาชีพเพาะเห็ดนางฟ้า

       วันที่ 18 สิงหาคม 2561 นายธนภัทร ฉัตรสุวรรณ หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร (กธอ-ฟ.) และผู้บริหาร-ผู้ปฎิบัติงานเขื่อนสิรินธร ร่วมกับคณาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ลงพื้นที่พบปะสานเสวนาเยี่ยมยามสอบถามข้อมูล แนะนำการพัฒนาอาชีพเพิ่มศักยภาพการดำเนินงานกลุ่มอาชีพเพาะเห็ดนางฟ้า และกลุ่มเลี้ยงปลา ของกลุ่มนายบัวพันธ์ พรมตา จำนวน 40 คน ในการสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย เพื่อพัฒนาอาชีพต่างๆ ของชุมชนเป้าหมาย ตามโครงการเขื่อนสิรินธรโมเดล ณ บ้านทรายทอง ต.คอแลน อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี

เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น