• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561

รองผอ.รมน.ขอนแก่น เป็นประธานการประชุม การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ครั้งที่๔/๒๕๖๑

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

รองผอ.รมน.ขอนแก่น เป็นประธานการประชุม การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ครั้งที่๔/๒๕๖๑


               เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. พล.ต. กาจบดินทร์ ยิ่งดอน รอง ผอ.รมน.จังหวัด ข.ก. (ท.) เป็นประธานในการประชุม การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ 
ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ เป็นการติดตามความก้าวหน้า ในการบูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วน ทั้งในเรื่องการรับเรื่องร้องเรียน/การร้องทุกข์ การแก้ไขปัญหาให้เป็นระบบ สามารถให้ความเป็นธรรมกับลูกหนี้และเจ้าหนี้ควบคู่กันไปอย่างเป็นระบบ ภายใต้กรอบของกฎหมายอย่างเคร่งครัด
โดยมี ปลัด จ.ขอนแก่น หัวหน้าสำนักงานจังหวัด และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้     ณ ห้องแก่นภูมิ ๒ ชั้น ๔ ศาลากลาง จ.ขอนแก่น


ภาพ/ข่าว : เจมส์ กอ.รมน.ขอนแก่น
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น