• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนอุบลรัตน์ ติดตามผลการดำเนินงานเดินตามรอยพ่อหลวงรัชกาลที่ 9 โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (เศรษฐกิจพอเพียง)

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนอุบลรัตน์ ติดตามผลการดำเนินงานเดินตามรอยพ่อหลวงรัชกาลที่ 9 โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (เศรษฐกิจพอเพียง)

27/สค./61 นายอุทาน พันโภคา หัวหน้ากองบำรุงรักษาโยธา เขื่อนอุบลรัตน์ และนายวีระศักดิ์ นนท์เหล่าพล วิศวกร ระดับ 9 ทำการแทนหัวหน้ากองบำรุงรักษาโยธา พร้อมด้วยคณะทำงานโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เขื่อนอุบลรัตน์ ได้ติดตามงานโครงการชีววิถี ฯ ที่ศูนย์เรียนรู้บ้านนายบุญสี ศรีกุล บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 7 ต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น พร้อมกับร่วมปรึกษาหารือเรื่องการส่งชุมชนชีววิถี ฯ เข้าร่วมประเมินผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ซึ่งจะทำการตรวจประเมินเชิงประจักษ์ ประมาณปลายเดือนตุลาคม 2561 โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(แห่งประเทศไทย) ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พร้อมกับปรึกษาแนวทางการพัฒนาชุมชนด้านโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้กับชุมชนที่อยู่รอบอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ พร้อมกับเยี่ยมชมกิจกรรมที่ดำเนินการและให้กำลังใจให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนตลอดไป


ภาพ/ข่าว : บุญสี ศรีกุล ผู้สื่อข่าวสยามไทยแลนด์ นิวส์ จ.ขอนแก่น
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น