• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561

เขื่อนสิรินธรนำคณะทำงาน CoPs Admint สายงานผู้ช่วยผู้ว่าการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ(ชฟน.)ดูงานโครงการเขื่อนสิรินธรโมเดล

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

เขื่อนสิรินธรนำคณะทำงาน CoPs Admint สายงานผู้ช่วยผู้ว่าการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ(ชฟน.)ดูงานโครงการเขื่อนสิรินธรโมเดล

วันที่ 19 มิถุนายน 2561 นายอาทิตย์ พรคุณา วิศวกร ระดับ 9 ทำการแทนหัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร(กธอ-ฟ.) และนายนที ศรีสมรรถการ หัวหน้าประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์(กธอ-ฟ.) ร่วมบรรยายสรุปการดำเนินงานโครงการเขื่อนสิรินธรโมเดล ให้กับคณะทำงาน CoPs Admint สายงานผู้ช่วยผู้ว่าการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ(ชฟน.) จากเขื่อนต่างๆ จำนวน 40 คน นำโดยนายพงศธร สว่างเนตร หัวหน้ากองบริหารเขื่อนสิริกิติ์ ร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมแซน้อย 1 เขื่อนสิรินธร และนำคณะฯ ดูงานโครงการวิจัยธนาคารน้ำใต้ดิน/ศูนย์เรียนรู้โครงการชีววิถีฯ ปลูกผักอินทรีย์ในโรงเรือน โดยนางมาลี นนท์ศิริ ผู้ใหญ่บ้านโนนสำราญ ต.นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี
บรรยายสรุปการดำเนินงานและผลของการดำเนินงานของชุมชน พร้อมกับนำเยี่ยมชมโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ของชุมชนบ้านโนนสำราญ
ภาพ/ข่าว
นายนที ศรีสมรรถการ
ตำแหน่ง พนักงานวิชาชีพ ระดับ 8
บุญสี ศรีกุล
ผู้สื่อข่าวสยามไทยแลนด์ นิวส์
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)
-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น