• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561

365 วัน คนมุกดาหาร ปลอดภัย ทุกวันทุกวัย ใส่ใจสวมหมวกนิรภัย 100%

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

365 วัน คนมุกดาหาร ปลอดภัย ทุกวันทุกวัย ใส่ใจสวมหมวกนิรภัย 100%

ประเทศไทยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนเป็นอันดับ1 ของโลก 
365 วัน คนมุกดาหาร ปลอดภัย ทุกวันทุกวัย สวมหมวกนิรภัย 100% 
ทั้งคนขับและผู้นั่งซ้อนท้าย (รวมเด็กเล็ก)
ต้องขอชื่นชม ท่านมนตรี โยสาราช ผจก.บริษัทมุกดาหาร ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด จ.มุกดาหาร ให้ความสำคัญ เรื่องการ ลดอุบัติเหตุทางถนน อย่างต่อเนื่อง
...................................................
วันนี้19มิ.ย.61เวลา13.00น.
ณ.บริษัท มุกดาหารฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด
เทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยนายอดุล ศิริมันต์ หน.ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ พร้อมทีมงาน วิทยากรฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยสถานประกอบการ ได้ไปทำการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยและซ้อมอพยพหนีไฟ ให้กับพนักงาน บริษัท มุกดาหารฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด แต่ก่อนจะฝึกอบรมฯในฐานะ กรรมการ/เลขานุการ ศูนย์ปฎิบัติการความปลอดภัยทางถนน(ศปถ.)เทศบาลเมืองมุกดาหาร ได้ทำการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย100%ทั้งคนขับและผู้นั่งซ้อนท้าย กับพนักงาน ของบริษัท มุกดาหารฮอนด้าคาร์ส์จำกัด
(ขอขอบพระคุณท่าน มนตรี โยสาราช ผจก.บริษัทมุกดาหารฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด ที่ได้ให้ความร่วมมือในการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย100%ในวันนี้ด้วยดีและพร้อมนี้ท่านมนตรีฯพร้อมที่จะเป็นภาคีเครือข่ายในการช่วยกันรณรงค์สวมหมวกนิรภัย100%กับ ศปถ.เทศบาลเมืองมุกดาหาร ต่อไปด้วยครับ)
///////////////////////////////////
ทุกท่านทุกนามคือคนสำคัญสำหรับคนมุกดาหาร
ต้องขอเชิญชวนผุ้นำ-หัวหน้าส่วน /ฝ่าย 4 ภาคส่วน
1 ข้าราชการทุกหน่วย
2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกองค์กร
3 ภาคเอกชน (บริษัท,ห้างร้าน,โรงงาน,โรงแรม,โรงเรียน
4ผู้นำศาสนา,ชมรม,สมาคม,ชุมชน ทุกหน่วยงาน
ในจังหวัด มุกดาหาร ทุกท่าน-ทุกองค์กร ทุกท่านคือผู้เปลื่ยนแปลงครั้งใหญ่ ด้วยการร่วมใจ เปิดใจ ร่วมพลัง 365 วัน คน มุกดาหาร ปลอดภัยทุกวันทุกวัยสวมหมวกนิรภัย100%ผู้ขับและ ผู้นั่งซ้อนท้าย (รวมเด็กเล็ก) ในสถาบันครอบครัว,องค์กร,จังหวัดมุกดาหาร//////////
อย่างยั่งยืน
                         
โอดี้NEWS รายงาน 
//////////////////////////////////////////////////////////////
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)
-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น