• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2561

เทศบาลเมืองมุกดาหาร ร่วมกับทุกภาคส่วน ร่วมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

เทศบาลเมืองมุกดาหาร ร่วมกับทุกภาคส่วน ร่วมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

วันนี้15 มิ.ย.61เวลา17.30น.ศูนย์ปฎิบัติการความปลอดภัยทางถนน(ศปถ.)เทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยนางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร ในฐานะผอ.ศปถ.เทศบาลเมืองมุกดาหาร มอบหมายนายอดุล ศิริมันต์ หน.ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ กรรมการ/เลขานุการ ศปถ.เทศบาลเมืองมุกดาหาร พร้อมจนท.ฝ่ายป้องกันฯร่วมภาคีเครือข่ายประอบด้วย นายวีระพล เทพากรณ์ หน.กลุ่มยุทธศาสตร์และการจัดการ สนง.ปภ.จังหวัดมุกดาหาร นายวุฒิชัย ปัญญาพา พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ สนง.คุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร ร่วมออกประชาคมและรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ที่ชุมชนศรีมุกดาหาร๑ การรณรงค์ฯในวันนี้ได้ทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนให้ตระหนักในการขับขี่รถจักรยานยนต์ต้องสวมใส่หมวกนิรภัย100%ทุกๆครั้งและให้ไปขยายผลบอกต่อคนในครอบครัว ญาติพี่น้อง และคนอื่นๆต่อไปด้วย


โอดี้news รายงาน
.............................
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)
-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น