• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2561

กฟผ.เขื่อนอุบลรัตน์ ร่วมกับ วิทยาลัยบ้านไผ่ วางแผนงานโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2561 (มีคลิป)

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

กฟผ.เขื่อนอุบลรัตน์ ร่วมกับ วิทยาลัยบ้านไผ่ วางแผนงานโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2561 (มีคลิป)

ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนอุบลรัตน์ และชุมชนบ้านโนนอินทร์แปลง ประชุมวางแผนงานเพื่อดำเนินโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมรองรับการตรวจประเมินผลการดำเนินงานประจำปี 2561
วันที่15 มิถุนายน2561 เวลา09.00น
นาย วงเดือน สำราญบำรุง ผู้ใหญ่บ้าน บ้านโนนอินทร์แปลง หมู่ที่3 ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยผู้ช่วยทั้งสองท่าน คณะกรรมการหมู่บ้านและชาวบ้าน บ้านโนนอินทร์แปลง ได้ประชุมร่วมกับ คณะอาจารย์จากวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่นและเจ้าหน้าทีจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนอุบลรัตน์ ประชุมวางแผน ปรับปรุงโครงการชีววิถี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งปี2560 ชุมชนได้ที่3 ในการประเมิน ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีนี้จึงวางแผน แนวทางการดำเนินงานของกลุ่ม เพื่อเป็นชุมชนต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียง อย่างมั่นคง มั่งคั่งและยังยืนต่อไป
สำหรับปี 2561 ทางวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ พร้อมส่งผลการดำเนินงานด้านชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 3 ประเภท คือ
1.ประเภทวิทยาลัย
2.ประเภทประชาชน
3.ประเภทชุมชน
ในการนี้จึงได้วางแผนร่วมกันเพื่อดำเนินการเพื่อรองรับการประเมินผลงานปลายปี 2561 ต่อไป


ภาพ/ข่าว : บุญสี ศรีกุล
ผู้สื่อข่าวสยามไทยแลนด์ นิวส์
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น