• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561

หน่วยงานภาครัฐสนธิกำลังตรวจสถานบริการและสถานประกอบการไม่พบสิ่งผิดกฎหมายแต่อย่างใด

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

หน่วยงานภาครัฐสนธิกำลังตรวจสถานบริการและสถานประกอบการไม่พบสิ่งผิดกฎหมายแต่อย่างใด

วันศุกร์ที่ 1 มิ.ย. 61 เวลา 23.00 น. โดยการอำนวยการของนายฉัตรชัย อุ่นเจริญ นายอำเภอเมืองขอนแก่น มอบหมายปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงบูรณาการเจ้าหน้าที่ กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น ทหาร ตำรวจ ปกครอง สรรพสามิตสาขาเมืองขก. วัฒนธรรมจังหวัด
สสอ.เมือง ขก และสมาชิก อส. ออกจัดระเบียบสังคม ตามนโยบายของรัฐบาล โดยตรวจสถานบริการและสถานประกอบการที่เปิดใหบริการคล้ายกับสถานบริการ ในพื้นที่ ดังนี้
1. ร้านวัน เวลา
2. ร้าน SHINE
3. ร้าน SALUD
4. ร้าน 69 BAR
5. ร้านนั่งฟิน
6. ร้านสุขนิยม
7. ร้านไดอารี่บาร์
8. ร้านเกลอ และ
9. สถานบริการตะวันแดง
- ผลการตรวจ ไม่พบการกระทำผิดกฎหมาย
- คณะผู้ตรวจได้แนะนำให้ผู้ประกอบการ ถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะให้ตรวจตรามิให้ปล่อยปละละเลยให้ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี เข้าใช้บริการ ห้ามพกพาอาวุธทุกชนิดเข้ามาในสถานที่ของตน ห้ามมิให้มีการมั่วสุ่มเสพยาเสพติด และเน้นย้ำให้ปิดให้บริการตามเวลาที่กฎหมายบัญญัติไว้โดยคร่งครัดภาพ/ข่าว : เจมส์ กอ.รมน.ขอนแก่น
.............. ....... ....... ....... ..............
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)
-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น