• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ผู้ตรวจราชการกรมราชทัณฑ์ เข้าตรวจเยี่ยมเรือนจำจังหวัดสระแก้ว และติดตามความคืบหน้าการช่วยเหลือและสงเคราะห์การประกอบอาชีพของผู้พ้นโทษ

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

ผู้ตรวจราชการกรมราชทัณฑ์ เข้าตรวจเยี่ยมเรือนจำจังหวัดสระแก้ว และติดตามความคืบหน้าการช่วยเหลือและสงเคราะห์การประกอบอาชีพของผู้พ้นโทษ

วันที่ 29 มิถุนายน 2561 นายยศพยนต์ สุธรรม ผู้ตรวจราชการกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม เดินทางมาตรวจเยี่ยมเรือนจำจังหวัดสระแก้ว และติดตามความคืบหน้าการช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้ต้องขังที่พ้นโทษที่ได้รับการช่วยเหลือทุนในการประกอบอาชีพช่างตัดผม เพื่อเลี้ยงตนเองและครอบครัว
นายธีระ รักษาประเสริฐกุล ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า การขับเคลื่อนโครงการประชารัฐร่วมสร้างงาน สร้างอาชีพผู้ต้องขัง และภารกิจศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการมีงานทำ (ศูนย์ Care รจจ.สระแก้ว) โดยการประสานงานภาคีเครือข่ายภายในจังหวัดฯ ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทย ให้ทุนกับผู้พ้นโทษ จำนวน 1 ราย เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพช่างตัดผม พร้อมกันนั้นได้ประสาน สนง.พัฒนาสังคมฯ จังหวัดสระแก้ว ได้ติดตามช่วยเหลือ (ทำ MOU) ร่วมกับเรือนจำ เพื่อช่วยเหลือผู้พ้นโทษรายต่อๆไป
พร้อมกันนั้น คณะผู้ตรวจกรมฯ ได้ลงพื้นที่ในการช่วยเหลือ เพื่อให้กำลังใจกับผู้พ้นโทษ และครอบครัว
ให้สามารถมีรายได้สร้างอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว เพื่อคืนคนดีสู่สังคมตลอดไปภาพ/ข่าว 
ภัทรพล มานะสร้าง / วุฒิบัณฑิต เขียวศิริ ผอ.ศูนย์ข่าว นสพ.พลังประชารัฐ รายงาน
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)
-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น