• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ประชาสัมพันธ์!การแข่งขันวอลเลย์บอลนั่ง(คนพิการ)ระหว่างทีมชาติเกาหลีพบกับทีมชาติไทย

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชชน)

ประชาสัมพันธ์!การแข่งขันวอลเลย์บอลนั่ง(คนพิการ)ระหว่างทีมชาติเกาหลีพบกับทีมชาติไทยวันอังคาร ที่12 มิถุนายน 61 เวลา 9.00 น
การแข่งขันวอลเลย์บอลนั่ง (คนพิการ)กระชับมิตร ระหว่าง ทีมชาติวอลเลย์บอลนั่งทีมชาติประเทศเกาหลี พบกับ ทีมชาติวอลเลย์บอลนั่งประเทศไทย
ณ โรงยิมพิสุทธิธรรมธาดา สนามกีฬาพระราเมศวร จ.ลพบุรี
โดยจุดประสงค์ในการจัดการแข่งขันครั้งนี้เพื่อ กระชับมิตร และเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีและส่งเสริมสนับสนุนกีฬาบอลเล่บอลคนพิการระหว่างทีมชาติเกาหลีและทีมชาติไทย
ภาพ/ข่าว : pakkarawadee
............ ..... ..... ..... ............
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)
-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น