• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2561

คนพิการขอนแก่น เฮ! อบจ.ขอนแก่นพร้อมร่วมลงขัน สปสช. จัดตั้งกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ฯ ขอนแก่น

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

คนพิการขอนแก่น เฮ! อบจ.ขอนแก่นพร้อมร่วมลงขัน สปสช. จัดตั้งกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ฯ ขอนแก่น

วันที่ 27 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมโรงแรมอวานี อ.เมือง จ. ขอนแก่นสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 7 ขอนแก่น จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นทั่วไปจากผู้รับบริการ และผู้ให้บริการ ปี 2561 ประเด็นกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ และ ประเด็นการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย (กลุ่มผู้ให้บริการ) โดยมี นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องค์กรคนพิการเข้าร่วมให้ความคิดเห็นประมาณ 100 คน
นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า การฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์มีความสำคัญและจำเป็นต้องทำ ตนมีความยินดีที่ อบจ.ขอนแก่น ตกลงจะร่วมจัดตั้งกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพ จังหวัดขอนแก่น เมื่อมีกองทุนดังกล่าว จะทำให้จังหวัดขอนแก่นก้าวไปสู่การเป็นสมาร์ทซิตี้ (smart city) มากขึ้น จากเดิมที่ในพื้นที่ 4 จังหวัด “ร้อยแก่นสารสินธุ์” นั้น 3 จังหวัด คือ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม และกาฬสินธุ์ ได้ร่วมกับ สปสช. จัดตั้งกองทุนขึ้นแล้ว แต่ ขอนแก่น ยังไม่ได้จัดตั้ง ต้องขอขอบคุณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ขอนแก่น ที่ให้งบประมาณเริ่มต้นมาก่อน 2 ล้านบาท เมื่อรวมกับงบประมาณจาก สปสช. 2 ล้านบาท เป็นกองทุนที่จะมีเงินอย่างน้อย 4 ล้านบาท
นายสมศักดิ์กล่าวว่า ถึงแม้ว่าจะมีเงินจากกองทุนฟื้นฟูฯ มาช่วยเหลือคนพิการ ผู้สูงอายุ ในพื้นที่แล้ว แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการดูแลป้องกันตนเอง โดยเฉพาะกรณีโรคไตวายนั้น สามารถเป็นกันได้ทุกคน หากไม่ได้ระวังปัจจัยเสี่ยง ตนทราบมาว่าในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น มีผู้ป่วยโรคไตมากขึ้นจากการกินยา ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่โฆษณาผ่านวิทยุ ประเภทกินแล้วหายเมื่อย แต่ผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีสารสเตียรอยด์ที่ทำลายไต เมื่อกืนมากขึ้นจะกลายเป็นโรคไตวาย ต้องได้รับการบำบัดทดแทนไตตลอดชีวิต
อย่างไรก็ตามเมื่อป่วยแล้วมารักษาจะใช้งบประมาณมากกว่าการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคถึง 5 เท่า หากป้องกันโรคได้ดีรัฐก็จะสามารถนำงบประมาณที่ใช้ในการรักษาไปพัฒนาด้านอื่นได้อีกมาก ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ ตนหวังว่ากองทุนฟื้นฟูฯ ที่จะจั้ตั้งขึ้นมานี้ จะช่วยดูแลคนพิการ ผู้สูงอายุ ในพื้นที่ในส่วนที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ไม่ได้มีบทบาทด้านนั้นๆ เพื่อเติมเต็มการดูแลคนพิการและผู้สูงอายุในพื้นที่
นายแพทย์ปรีดา แต้อารักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 7 ขอนแก่น กล่าวว่า กองทุนนี้จะครอบคลุมการให้บริการในกลุ่มผู้ป่วยทั่วไป ผู้พิการ และผู้สูงอายุ ที่ต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ โดยเน้นบริการเชิงรุกในชุมชน ดำเนินงานร่วมกับหรือผสมผสานกับงบกองทุนพัฒนาระบบปฐมภูมิ และกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (กองทุนสุขภาพตำบล/เทศบาล) และยังรวมถึงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลคนพิการ ทั้งด้านการตรวจประเมินจดทะเบียนคนพิการ ข้อมูลการบริการฟื้นฟู ข้อมูลการสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ และ อื่นๆ เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในภาพรวม ทั้งในหน่วยบริการ และในพื้นที่ โดยในปี 2561 พื้นที่ 4 จังหวัด ร้อยแก่นสารสินธุ์ มีจังหวัดที่ร่วมจัดตั้งกองทุนนี้ 3 จังหวัด คือ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม กาฬสินธุ์ เมื่อ อบจ.ขอนแก่น เข้าร่วมจัดตั้งกองทุนจึงทำให้ทั้ง 4 จังหวัดมีกองทุนครบถ้วน


ภาพ/ข่าว : พิสิทธิ์ ชาญเจริญ
...........................................
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น