• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2561

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนอุบลรัตน์ จัดอบรมแนวทางขับเคลื่อนพัฒนา ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในภาคเกษตรและชนบท

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนอุบลรัตน์ จัดอบรมแนวทางขับเคลื่อนพัฒนา ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในภาคเกษตรและชนบท

วันที่ 18 มิถุนายน 2561   นายกนก ตั้งพูลผลวนิชย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-บริหาร(ช.อฟอ-ห)ในฐานะประธานคณะทำงานประสานงานความร่วมมือ กิจกรรมมูลนิธิปิดทองหลังพระ เพื่อพัฒนาพื้นที่ ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
เป็นประธานเปิดการอบรมแนวทางการขับเคลื่อนพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคเกษตรและชนบทเพื่อนำแนวทางพระราชดำริ น้อมนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมให้กับชุมชนใกล้พื้นที่เขื่อน/โรงไฟฟ้าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยได้รับความอนุเคราะห์จากนายนิคม ศิริสิงห์สังชัย ที่ปรึกษาสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ อดีตปลัดจังหวัดอุดรธานี
และคณะมาเป็นวิทยากรบรรยาย
โดยมีนายชาญณรงค์ จันทมงคล ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-ปฏิบัติการ(ช.อฟอ-ป.),หัวหน้ากอง ผู้ปฏิบัติงานจาก ฝ่ายโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(อฟอ.)ฝ่ายโรงไฟฟ้าน้ำพอง(อฟพ.)ฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(อปอ.)และชุมชนร่วมเข้าอบรมจำนวน 200 คน ณ ห้องประชุมช้างน้อย เขื่อนสิรินธรจ.อุบลราชธานี
                         
ภาพ/ข่าว
นางเจนจิรา บุตรพรหม
ตำแหน่ง ช่างระดับ 5
บุญสี ศรีกุล
ผู้สื่อข่าวสยามไทยแลนด์ นิวส์
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)
-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น