• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2561

กฟผ. เขื่อนสิรินธร นำแกนนำกลุ่มพัฒนาอาชีพเขื่อนสิรินธร ดูงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ จังหวัดสกลนคร

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

กฟผ. เขื่อนสิรินธร นำแกนนำกลุ่มพัฒนาอาชีพเขื่อนสิรินธร ดูงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ จังหวัดสกลนคร

วันที่ 11-12 มิถุนายน 2561 นายอาทิตย์ พรคุณา วิศวกร ระดับ 9 นายนที ศรีสมรรถการ พนักงานวิชาชีพ ระดับ 8 และนายพงษ์ศักดิ์ วิเศษหมื่น ช่างชำนาญการ ระดับ 4 นำกลุ่มนายวิทยา ยังมีสุข แกนนำกลุ่มผู้เสียสละจากการสร้างเขื่อนสิรินธร จำนวน 20 คน ดูงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.เมือง จ.สกลนคร ในด้านการเลี้ยงปลา/เลี้ยงกบ , การพัฒนาเกษตรแบบผสมผสาน และการเลี้ยงสัตว์ 3 ดำ ได้แก่ ไก่ดำภูพาน , สุกรภูพาน , โคเนื้อภูพาน และกวางรูซ่า ทั้งนี้ ได้นำกลุ่มฯ รับฟังบรรยายสรุปภารกิจการ กฟผ.เขื่อนน้ำพุง , ศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง กฟผ. ตามแนวทางโครงการชีววิถีฯ บ้านสวนสวรรค์ อ.ภูพาน จ.สกลนคร ที่มีปลูกพืชใหม่ๆ เช่น สละ พันธุ์อินโดนีเซีย สายน้ำผึ้ง สามารถทำรายได้ถึง 1 งาน ต่อ 1 แสนบาท และการผลิตผงนัว (ผงชูรสอาหาร) จากวัสดุดิบจากธรรมชาติ และดูงานศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสานทฤษฎีใหม่ (ศูนย์พัฒนาภูพาน) นางบังอร ไชยเสนา เกษตรกรบ้านห้วยหนองรี อ.เมือง จ.สกลนคร ที่มีการปลูก/ผลิตพืชใหม่ๆ เช่น มะละกอเตี้ย , เพกาเตี้ย , พริกพวงดก และการเลี้ยงกบพ่อแม่พันธุ์ ผลิตลูกกบขายเป็นรายได้หลัก
ภาพ/ข่าว
นายนที ศรีสมรรถการ
ตำแหน่ง พนักงานวิชาชีพ ระดับ 8
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกลคุณธรรมนำใจประชาชน)
-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น