• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

จู๋โจม!ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมฯ ตรวจค้นจู่โจมเรือนจำฯจ.สระแก้ว

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

จู๋โจม!ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมฯ ตรวจค้นจู่โจมเรือนจำฯจ.สระแก้ว

                        
วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 17.00น. นายมนตรี บุญนาค ผู้อำนวยการสำนักทัณฑวิทยา กรมราชทัณฑ์ นำเจ้าหน้าที่จากกรมราชทัณฑ์ เรือนจำ/ทัณฑสถาน และเขต 1 จำนวน 80 นาย เข้าตรวจค้นจู่โจมเรือนจำจังหวัดสระแก้ว การตรวจค้นเรือนจำให้เป็นไปตามนโยบายของกรมราชทัณฑ์ โดยมีนายธีระ รักษาประเสริฐกุล ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสระแก้ว นายพิทักษ์ ศิลปกุล ผอ.ส่วนพัฒนา นายอาทิตย์ ประเศียรศรี ผอ.ส่วนควบคุมฯ และนายพา รักษาสัตย์ หน.ฝ่ายบริหารทั่วไป ให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการตรวจค้นจู่โจมเรือนจำ เนื่องจากเรือนจำ จ.สระแก้ว มีเจ้าหน้าที่เรือนจำ จำนวน 70 คน ผู้ต้องขังชาย-หญิง จำนวน 2,078 คน และผู้รอตรวจพิสูตร จำนวน 116 คน
                         
ผลการตรวจค้นจู่โจมในครั้งนี้ นายมนตรี บุญนาค ผอ.สทว.กรมราชทัณฑ์ หัวหน้าชุด นายธีระ รักษาประเสริฐกุล ผบ.เรือนจำ ได้กล่าวในทางเดียวกันว่า การตรวจค้นจู่โจมในครั้งนี้ ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของต้องห้ามในเรือนจำแต่ประการใด ผอ.สทว.กล่าวเสริมว่า ผบ.รจ. และเจ้าหน้าที่ ได้บริหารจัดการเรือนจำได้ดี
สะอาด ผู้ต้องขังมีระเบียบวินัย และการตรวจค้นสิ้นสุดลงเมื่อเวลา 20.00 น.
                         
ภัทรพล มานะสร้าง
เจ้าของ/บรรณาธิการ นสพ.
พลังประชารัฐ รายงาน
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)
-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น