• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนอุบลรัตน์ นำบริษัทเอ็กซ์เพร์ท แอสแปค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เก็บข้อมูลชุมชนที่เข้าร่วมโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนอุบลรัตน์ นำบริษัทเอ็กซ์เพร์ท แอสแปค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เก็บข้อมูลชุมชนที่เข้าร่วมโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 นายอดุลย์ สมิเปรม ช่างระดับ 8 พร้อมด้วยนายเชาว์วัฒน์ สระทองเศียร ช่างระดับ 8 นายนพดล ปัญญาพินิจกุล ช่างดับ 7 และผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. เขื่อนอุบลรัตน์ ให้การต้อนรับคณะทำงานจาก ฝ่ายกิจการสังคม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และทีมงานจากบริษัท เอ็กซ์เพริ์ท แอสแปค อินเตอร์ เนชั่นเเนล จำกัด หรือ บริษัท EAI นำโดย ดร.สุนทร คุณชัยมัง ลงพื้นที่เก็บข้อมูล
โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาทำการแปรผลการศึกษาและจัดทำ Model ไปสู่การปฏิบัติตามแนวทาง One Theme One Goal ณ ชุมชนบ้านโคกน้อย ตำบลโคกใหญ่ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู และชุมชนบ้านโนนอินทร์แปลง ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ทั้ง 2 ชุมชนได้เป็นชุมชนต้นแบบ โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
                         
ภาพ/ข่าว
นางเจนจิรา บุตรพรหม
ตำแหน่ง ช่างระดับ 4
แผนกประชาสัมพันธุ์และชุมชนสัมพันธ์ เขื่อนอุบลรัตน์
บุญสี ศรีกุล
ผู้สื่อข่าวสยามไทยแลนด์ นิวส์
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)
-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น