• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561

กอ.รมน.ร่วมกับ วัฒนธรรมขอนแก่น ออกตรวจติดตามร้านเกมส์ อย่างเคร่งครัด

กอ.รมน.ร่วมกับ วัฒนธรรมขอนแก่น ออกตรวจติดตามร้านเกมส์ อย่างเคร่งครัดวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น ออกตรวจปฏิบัติการตามแผนการตรวจติดตามร้านเกมส์ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๑ ตามคำสั่งคณะคณะกรรมการตรวจ ติดตาม กำกับดูแลสถานประกอบกิจการตามพ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑ หน่วยงานร่วมตรวจฯ ประกอบด้วย มณฑลทหารบกที่ ๒๓ ตำรวจภูธรจ.ขอนแก่น ตำรวจภูธรเมืองขอนแก่น ปกครองจังหวัด กองร้อยอาสารักษาดินแดน พมจ. ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น และเทศบาลนครขอนแก่น
🌱ออกตรวจร้านเกม จำนวน ๖ แห่ง ในพื้นที่อำเภอเมือง ไม่พบการกระทำผิด แนะนำผู้ประกอบกิจการฯให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขอย่างเคร่งครัด
ภาพ/ข่าว : เจมส์ กอ.รมน.ขอนแก่น
............... ....... ....... ....... ...............
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมใจประชาชน)

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น