• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดอบรมสัมนาให้กับชุมชนต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียง

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดอบรมสัมนาให้กับชุมชนต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียง


                        
                                     วันที่ 26 เมษายน 2561 ฝ่ายกิจการสังคม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประไทย จัดอบรมโดยผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสังคม-ปฏิบัติการ ที่ห้องประชุมAuditorium โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี" เรื่องการสร้างกรอบคิดเพื่อร่วมเดินทางไปสู่จุดมุ่งหมายเดียวกัน"โดยได้เชิญวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญการดำเนินงานด้านพัฒนา ดร.สุนทร คุณชัยมัง ให้ความรู้กับชุมชนต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียง ทั่วประเทศ จำนวน 14 ชุมชน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เป็นการบูรณาการการดำเนินงานร่วมกับชุมชน ทำให้ชุมชนพึ่งพาตนเอง ไม่พึ่งพาองค์กรภายนอก ให้ชุมชนมุ่งมั่นพัฒนา ทำให้ชุมชนมั่นคง.มั่งคั่งและยั่งยืน
ในการนี้ได้บทสรุปตามที่ได้ร่วมคิดร่วมสร้างสู่จุดหมายเดียวกัน ได้ 3 มิติ ภายใต้โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
มิติที่ 1 ด้านสิ่งแวดล้อม
มิติที่ 2 ด้านเศรษฐกิจ
มิติที่ 3 ด้านสังคม
ซึ่งจะทำให้ชุมชนรอบโรงไฟฟ้า และใต้สายส่งไฟฟ้าแรงสูงได้อยู่ดี.กินดี.มีความสุข อย่างยั่งยืนช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
บุญสี ศรีกุล
ผู้สื่อข่าวกระแสใต้@สยามโฟกัส ข่าว 4 ภาค/อีสาน
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมใจประชาชน)

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น