• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561

สืบสานศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม สายสัมพันธ์ ๒ แผ่นดิน ไทย-กัมพูชา สร้างพระมหาธาตุเจดีย์ สองแผ่นดิน (มีคลิป)

สืบสานศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม สายสัมพันธ์ ๒ แผ่นดิน ไทย-กัมพูชา สร้างพระมหาธาตุเจดีย์ สองแผ่นดิน (มีคลิป)
ฯพณฯ พระยา วุฒที ใหม่ ที่ปรึกษาสมเด็จอัครมหาปัญญาจักรี เฮง สำริน ประธานรัฐสภา แห่งพระราชอาณาจักรกัมพูชา นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร นายวรศิษย์ พุฒจิบ นายอำเภอเกษตรสมบูรณ์ ร่วมงานพิธีวางศิลาฤกษ์พระมหาธาตุเจดีย์วัดธาตุ หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านเป้า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๖.๓๐ น. บริเวณวัดธาตุ หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านเป้า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ นายวรศิษย์ พุฒจิบ นายอำเภอเกษตรสมบูรณ์ พร้อมกับข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านเป้า ให้การต้อนรับ ฯพณฯ พระยา วุฒที ใหม่ ที่ปรึกษาสมเด็จอัครมหาปัญญาจักรี เฮง สำริน ประธานรัฐสภา แห่งพระราชอาณาจักรกัมพูชา พร้อมคณะผู้ติดตาม และ นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร และคณะผู้ติดตามเดินทางมาเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์พระมหาธาตุเจดีย์วัดธาตุ หมู่ที่ ๙ ฯพณฯ พระยา วุฒที ใหม่ ฯลฯ , นายอนันต์ ชูโชติ ฯลฯ 


,วัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ , นายวรศิษย์ พุทธจิบ ฯลฯ, พ.ต.อ.ทักษพงศ์ รื่นกลิ่น ผู้กำกับการ สภ.บ้านเป้า ,รอง.ผู้กำกับการ สภ.เกษตรสมบูรณ์ และเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ทุกนาย ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์และสามเณร จำนวน ๓๐ รูป และร่วมถวายภัตตาหารและถวายพระพุทธรูปปางสมาธิหินหยกแก้วสีเขียว เมืองโพธิสัต อาณาจักรขอม ขนาดหน้าตัก ๒๙ เซนติเมตร ความสูง ๓๕ เซนติเมตร แด่คณะสงฆ์ร่วมอนุโมทนา ซึ่งมี หลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม วัดป่าห้วยกุ่ม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ แผ่เมตตาจิต จากนั้น ฯพณฯ พระยา วุฒที ใหม่ ฯลฯ , นายอนันต์ ชูโชติ ฯลฯ , นายวรศิษย์ พุทธจิบ ฯลฯ , และแขกผู้มีเกียรติ พร้อมกันที่ลานพิธีวางศิลาฤกษ์พระมหาธาตุเจดีย์วัดธาตุ บ้านเป้า เพื่อทำการประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ นายวรศิษย์ พุฒจีบ นายอำเภอเกษตรสมบูรณ์ กล่าวรายงานประวัติความเป็นมาของพระธาตุองค์เก่าที่มีความชำรุดทรุดโทรมและได้หักพังลงมานานกว่า ๘๐ ปี โดย นายนิกร สุขเกษม สื่อมวลชน และลูกหลานชาวบ้านเป้า ได้มีความ ประสงค์คิดริเริ่มในการก่อสร้างพระมหาธาตุเจดีย์วัดธาตุบ้านเป้าองค์ใหม่ แทนพระธาตุองค์เดิม เพื่อเป็นที่ประดิษฐาน พระอัฐิธาตุ พระอานนท์ พระทองคำ พระกัจจายน์หยกโบราณ และพระพุทธรูปปางสมาธิหินหยกแก้วสีเขียว เมืองโพธิสัต อานาจักรขอม จากนั้น นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร ประธานฝ่ายฆราวาส (ฝ่ายไทย) กล่าวต้อนรับ ฯพณฯ พระยา วุฒที ใหม่ ที่ปรึกษาสมเด็จอัครมหาปัญญาจักรี เฮง สำริน ประธานรัฐสภา แห่งพระราชอาณาจักรกัมพูชา และคณะผู้ติดตามจำนวน ๔๐ ท่าน จากนั้น ฯพณฯ พระยา วุฒที ใหม่ ที่ปรึกษาสมเด็จอัครมหาปัญญาจักรี เฮง สำริน ประธานรัฐสภา แห่งพระราชอาณาจักรกัมพูชา ประธานฝ่ายฆราวาส (ฝ่ายกัมพูชา) กล่าวแสดงความรู้สึกที่ได้มาร่วมงานพิธีวางศิลาฤกษ์พระมหาธาตุเจดีย์วัดธาตุบ้านเป้า และถวายวัตถุมงคลให้แด่ หลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม วัดป่าห้วยกุ่ม ประธานฝ่ายสงฆ์ แผ่เมตตาจิต และมอบให้แก่แขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน อาทิเช่น อธิบดีกรมศิลปากร, นายอำเภอเกษตรสมบูรณ์, ผู้ที่ประสานงาน, ซึ่งเป็นพระหยกสีเขียว ขนาดความสูง ๒ เซนติเมตร ทำจากหยกส่วนที่เหลือขององค์พระพุทธรูปหยกแก้ว จำนวน ๑๑ องค์ และมอบพระพุทธรูปปางสมาธิ หินหยกแก้วสีเขียว จากเมืองโพธิสัต อานาจักรขอม ขนาดหน้าตัก ๒๙ เซนติเมตร ความสูง ๓๕ เซนติเมตร ให้แก่ นายวรศิษย์ พุฒจีบ นายอำเภอเกษตรสมบูรณ์ ให้เกียรติ เป็นตัวแทนรับมอบพระพุทธรูปปางสมาธิหยกแก้วสีเขียว เมืองโพธิสัต อาณาจักรขอม เพื่อนำมาประดิษฐานภายในวัดธาตุ หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านเป้า เพื่อให้เป็นศูนย์ร่วมจิตใจของประชาชนและเยาวชน และสร้างสัมพันธ์ระหว่าง ๒ ราชอาณาจักร ด้านศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามสืบต่อไป

จากนั้น นายยศพล โลหะทิน ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเป้า (พราหมณ์ในพิธีบวงสรวง) ได้เชิญประธานในพิธี ฯพณฯ พระยา วุฒที ใหม่ ประธานฝ่ายฆราวาส (ฝ่ายกัมพูชา) นายอนันต์ ชูโชติ ประธานฝ่ายฆราวาส (ฝ่ายไทย) ได้เป็นประธานจุดเทียนเบิกเนตรพิธีบวงสรวงเทพยดา และตัวแทนข้าราชการชั้นผู้ใหญ่จากราชอาณาจักรกัมพูชา – ราชอาณาจักรไทย จุดเทียนพิธีบวงสรวงเทพยดา เพื่อเป็นมงคลฤกษ์ 
ฯพณฯ พระยา วุฒที ใหม่ ประธานฝ่ายฆราวาส (ฝ่ายกัมพูชา) นายอนันต์ ชูโชติ ประธานฝ่ายฆราวาส (ฝ่ายไทย) ได้นำแผ่นวางศิลาฤกษ์ จำนวน ๒ แผ่น เข็มไม้มงคล ๙ ต้น อิฐเงิน อิฐทอง อิฐนาค อย่างละ ๓ ก้อน นำไปถวาย หลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม ประธานฝ่ายสงฆ์ ได้แผ่เมตตาอธิษฐานจิต และทำการเจิมเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคล หลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม ประธานฝ่ายสงฆ์, นายยศพล โลหะทิน พราหมณ์ในพิธีบวงสรวง ได้นำประธานฝ่ายฆราวาส (ฝ่ายกัมพูชา-ฝ่ายไทย) ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ แขกผู้มีเกียรติ พ่อค้า ประชาชน ร่วมพิธีมหามงคลวางศิลาฤกษ์พระมหาเจดีย์วัดธาตุ หมู่ที่ ๙ จากนั้น ฯพณฯ พระยา วุฒที ใหม่ ประธานฝ่ายฆราวาส (ฝ่ายกัมพูชา) ได้นำดินมงคลจากพระราชอาณาจักรกัมพูชา โปรยลงในแท่นวางศิลาฤกษ์ เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคล ระหว่างไทย – กัมพูชา ประธานฝ่ายฆราวาส (ฝ่ายไทย-ฝ่ายกัมพูชา) ร่วมกันตรีเข็มไม้มงคลจำนวน ๙ ต้น วางแผ่นเงิน แผ่นทอง แผ่นนาค อิฐเงิน อิฐทอง อิฐนาค และแผ่นศิลาฤกษ์ แก้ว แหวน เงินทอง และร่วมกันโปรยข้าวตอกดอกไม้ คณะสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา และชมการแสดงการฟ้อนประกอบจังหวะเพลง จากกลุ่มแม่บ้านเป้าและองค์กรพัฒนาบทบาทสตรีตำบลบ้านเป้า นำโดยนางเข็มไทย ปานพรม , นางจตุรพร เลี่ยมปรีชา(เลขานุการ)ผู้ประสานงาน ให้กับแขกผู้มีเกียรติได้รับชม อาทิเช่น เพลงสาวบ้านแต้ เพลงบ้านเป้าที่รัก เพื่อเป็นการเผยแพร่ วัฒนธรรมอันดีงานให้กับชาวไทยและต่างชาติได้รับรู้ และมีเสียงตอบรับและชื่นชมจากการแสดงในครั้งนี้เป็นจำนวนมากและมอบของที่ละลึก ร่วมถ่ายภาพหมู่ไว้เป็นที่ละลึกสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของทั้งสองราชอาณาจักรสืบไป....................................................................................................................................
Cr.นิกร สุขเกษม สื่อมวลชน นสพ.ไทยสยามนิวส์ : ผู้ริเริ่มโครงการและผู้ประสานงาน
Cr.อบอุ่น เปรมศิลปรีดา ผู้สื่อข่าว ปชส.มุกดาหาร : ผู้ช่วยผู้ประสานงานและดำเนินงาน 
Cr.เริงชัย ดวงตา ผู้สื่อข่าว ปชส. : บันทึกภาพ
Cr.เสาร์แก้ว คำพิวงค์ ผู้สื่อข่าว นสพ.ไทโปลิศ นิวส์
................................ ........ ......... ........ ................
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมใจประชาชน)

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น