• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2561

สระแก้ว!ผวจ.สระแก้ว ร่วมทำบุญใส่บาตรและมอบทุนประกอบอาชีพให้กับผู้ต้องขังในเรือนจำ จ.สระแก้ว

สระแก้ว!ผวจ.สระแก้ว ร่วมทำบุญใส่บาตรและมอบทุนประกอบอาชีพให้กับผู้ต้องขังในเรือนจำ จ.สระแก้ว


              วันที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. นายพรพจน์ เพ็ญพาส ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นางจิรวรรณ เพ็ญพาส นายกเหล่ากาชาด และแม่บ้านมหาดไทย จังหวัดสระแก้ว ได้เดินทางมาร่วมทำบุญใส่บาตร พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป ในเรือนจำจังหวัดสระแก้ว
นายธีระ รักษาประเสริฐกุล ผู้บัญชาการเรือนจำฯ ให้การต้อนรับ หลังจากทำบุญใส่บาตร ข้าวสารอาหารแห้งแก่พระสงฆ์ จากนั้น ทางเรือนจำฯ ได้ขออนุญาต ลดน้ำ ดำหัว ขอพร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ หรือวันขึ้นปีใหม่ของไทย และให้ผู้ต้องขังชาย หญิง ได้ทำบุญใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้งแก่พระสงฆ์ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เช่น ผอ.สนง.คุมประพฤติ ผอ.สนง.บังคับคดี และ ผอ.สนง.สถานพินิจฯ เข้าร่วมกิจกรรมของเรือนจำจังหวัดสระแก้ว
จากนั้น ผู้ว่าฯ ได้มอบทุนประกอบอาชีพแก่ผู้ต้องขัง หญิง จำนวน 3 ราย ซึ่งเป็นทุนของนายแพทย์ประเสริฐ ประสาททองโอสถ ประธานบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) เพื่อเป็นทุนในการประกอบอาชีพหลังพ้นโทษ ซึ่งเป็นผู้ต้องขังที่มีประพฤติดี มีความตั้งใจในการประกอบอาชีพ สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ ดำเนินตามนโยบายกรมราชทัณฑ์ ในการคืนคนดีสู่สังคม ซึ่งเป็นกระบวนการแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัย ฝึกอบรมทักษะอาชีพในสาขาต่างๆ จนเกิดความชำนาญออกไปประกอบอาชีพได้ และอยู่ร่วมกับสังคมภายนอกอย่างปกติสุข
นายธีระ รักษาประเสริฐกุล ได้จัดกิจกรรมในวันสงกรานต์ ให้ผู้ต้องขังได้แสดงดนตรี ชกมวยไทย และการประกวดเทพีนางสงกรานต์ และให้ผู้ต้องขังชายได้แสดงรำมวยไทยประกอบเพลง ให้ผู้ว่าฯและคณะชม ซึ่งเป็นการอนุรักษ์ วัฒนธรรม ประเพณี มีผู้ต้องขังแต่งกายประกวดเทพี นางสงกรานต์ สวยสดงดงามสะดุดตา สร้างความพึงพอใจเป็นอย่างยิ่ง
ภัทรพล มานะสร้าง
เจ้าของ/บรรณาธิการ นสพ.
พลังประชารัฐ รายงาน
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมใจประชาชน)

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น