• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2561

สร้างคนดีสู่สังคม!ผวจ.จ.สระแก้ว พร้อม ผบ.มทบ.19มอบทุนประกอบอาชีพให้แก่อดีตผู้ต้องขังจำนวน 2 ทุน

สร้างคนดีสู่สังคม!ผวจ.จ.สระแก้ว พร้อม ผบ.มทบ.19มอบทุนประกอบอาชีพให้แก่อดีตผู้ต้องขังจำนวน 2 ทุน              วันที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 17.00 น. นายพรพจน์ เพ็ญพาส ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว และพลตรีหทัยเทพ กิรติอังกูล ผบ.มทบ.19 ได้ให้เกียรติเป็นประธานมอบทุนประกอบอาชีพแก่อดีตผู้ต้องขังหญิง จำนวน 2 ทุน ซึ่งเป็นทุนของ นายแพทย์ประเสริฐ ประสาททองโอสถ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) แสดงความจำนงที่จะมีส่วนร่วมในการสร้างคนดี สู่สังคม ซึ่งมอบผ่านกรมราชทัณฑ์ ซึ่งคณะกรรมการของกรมราชทัณฑ์ ได้จัดสรรให้เรือนจำ/ทัณฑสถาน ทั่วประเทศ คัดเลือกตามหลักเกณฑ์ให้ผู้ต้องขัง ที่มีความประพฤติดี มีความตั้งใจจะประกอบอาชีพที่ตนเองถนัด เช่น น.ส.ลักษณพร ภักดีวุฒิ บ้านเลขที่ 300 หมู่ 17 ต.วังน้ำเย็น อ.วังน้ำเย็น จ. สระแก้ว ซึ่งมีความประสงค์จะประกอบอาชีพ ขายไก่ย่าง ซึ่งกรมราชทัณฑ์ ได้จัดสรรทุนมอบให้จำนวน 11,400 บาท และ น.ส.จรีญา รักษาถ้อย บ้านเลขที่ 80 ต.ทับพริก อ.อรัญประเทศ จ. สระแก้ว มีความประสงค์จะเย็บจักร โดยจะนำทุนไปซื้อจักรมาเย็บผ้ารับจ้าง หรือพรมเช็ดเท้า ซึ้งได้รับทุนจำนวน 30,000 บาท นอกจากนั้นยังมีอีก 3 คน ยังไม่พ้นโทษ ทางเรือนจำฯ ก็เตรียมทุนเพื่อมอบในโอกาสพันโทษต่อไป
นายธีระ รักษาประเสริฐกุล ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสระแก้ว ได้กล่าวว่า การมอบทุนให้อดีตผู้ต้องขัง จำนวน 2 คน มอบในวันนี้ ซึ่งทางกรมราชทัณฑ์ ได้ดำเนินการไปตามวัตถุประสงค์ ของผู้เป็นเจ้าของทุนนั้น เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ต้องขัง หลังพ้นโทษที่มีความประพฤติดี มีอาชีพ สามารถสร้างรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว และสามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข และคืนคนดีสู่สังคม เมื่อมีอาชีพ มีรายได้ จะไม่หวนกลับไปกระทำความผิดซ้ำอีกต่อไป


ภัทรพล มานะสร้าง
เจ้าของ/บรรณาธิการ นสพ. พลังประชารัฐ /รายงาน
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมใจประชาชน)

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น