• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2566

บริษัท อินเทลลิจิสต์ จำกัด (มหาชน) จัดงานประชุมเชิงวิชาการระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่และการเชื่อมโยงข้อมูลสำหรับการปฏิบัติงานในหน่วยบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิ

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

บริษัท อินเทลลิจิสต์ จำกัด (มหาชน) จัดงานประชุมเชิงวิชาการระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่และการเชื่อมโยงข้อมูลสำหรับการปฏิบัติงานในหน่วยบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิ 

ข้อมูลคือหัวใจ อินเทลลิจิสต์ จัดงานประชุมเชิงวิชาการระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่และการเชื่อมโยงข้อมูลสำหรับการปฏิบัติงานในหน่วยบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิ สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม บริษัท อินเทลลิจิสต์ จำกัด (มหาชน) จัดงานประชุมเชิงวิชาการระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่และการเชื่อมโยงข้อมูลสำหรับการปฏิบัติงานในหน่วยบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิ ณ ห้องประชุม Auditorium สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายในงานมีการบรรยาย เรื่อง “บริหารจัดการข้อมูลในสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษานวมินทราชินี (สอน.) และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)”โดย คุณชนะ สุพัฒสร ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินเทลลิจิสต์ จำกัด (มหาชน)


ทั้งนี้บริษัท อินเทลลิจิสต์ จำกัด (มหาชน) มีหน้าที่ในการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบระบบบูรณาการข้อมูลเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการข้อมูลในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ที่ประกอบด้วย ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล (Hospital Information System) และฐานข้อมูลที่ใช้ในปัจจุบันทั้งหมด รวมทั้งระบบงานด้านอื่นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข รวมทั้งศึกษาข้อจำกัดในการบริหารจัดการและการนำเสนอข้อมูล เพื่อแก้ไขปัญหาการด้านคุณภาพข้อมูล และยกระดับการเชื่อมโยงระบบงานให้รวดเร็วแม่นยำ รวบรวมเป็นคลังข้อมูลเพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูลให้เกิดประโยชน์สูงสุด สามารถนำข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์ด้วยเทคโนโลยี เพื่อให้ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานและผู้มีส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้ใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจ การแก้ไขปัญหา และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการประชาชน


ประกอบด้วยข้อมูล 3 ส่วนด้วยกันคือ
1. ข้อมูลปฐมภูมิ เพื่อนำมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูลขนาดใหญ่หรือบิ๊กดาต้า โดยยึดหลักการ PDPA รักษาข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ปัญหา เช่น พื้นที่ตรงไหนที่เกิดโรคระบาด ก็จะสามารถวิเคราะห์หรือเข้าไปป้องกันได้ทันท่วงที
2. ข้อมูลด้านการเบิกจ่ายงบประมาณสาธารณสุข ระบบจะมีกระบวนการคิดคำนวณได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ว่องไว โดยข้อมูลนี้จะเชื่อมกับหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ และเอกชนด้วย
3. ข้อมูลบิ๊กดาต้าสำหรับ อบจ. ที่จากเดิมเป็นกระดาษ ต่อไปจะกลายเป็นแบบดิจิทัลทั้งหมด สามารถสืบหาได้อย่างรวดเร็ว ตอบโจทย์การบริการสาธารณสุขที่ไม่ต้องวิ่งหาเอกสารหรือไปติดต่อหลายแห่ง เป็นการบูรณาการข้อมูลที่ส่งผลดีต่อประชาชนคนรับบริการและคนให้บริการ มีฐานข้อมูลที่แม่นยำชุดเดียวกันมาใช้ใน รพ.สต. เพื่อให้นายกอบจ. หรือหน่วยงานผู้บริหารระดับสูง ได้เห็นข้อมูลและวิเคราะห์เหตุการณ์ได้อย่างทันท่วงที สามารถแก้ไขปัญหาให้ประชาชนได้อย่างรวดเร็วที่สุด
สำหรับกระบวนการทั้งหมดจะเป็นเรื่องของดิจิทัลเทคโนโลยี โดยยึดระเบียบ PDPA และสอดคล้องกับกฎหมายไทยทุกฉบับรายงานข่าวโดย : ธัญญาพิมล จันทะเบ้า ผู้สื่อข่าวสยามไทยแลนด์ นิวส์
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.ข่าวสยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์


-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น