• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2565

นายกสโมสรโรตารีแก่นคูน จ.ขอนแก่น ผลักดันแนวทางช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง     วันที่ 3 มีนาคม นายโตบูรพา สิมมาทัน นายกสโมสรโรตารีแก่นคูน และประธานชมรมช่วยเหลือคนขอทาน คนจรจัด คนหิวโหย คนไร้ที่บ้านจังหวัดขอนแก่นได้รับเกียรติการสัมภาษณ์ตามโครงการฯศึกษาทุนทางสังคมเพื่อจัดแนวทางการพัฒนาเครือข่ายสนับสนุนภาวะคนไร้บ้าน และกลุ่มเปราะบางในเขตเมือง  กับท่าน ผศ.ดร.วิบูลย์ วัฒนนามสกุล หัวหน้าโครงการ และอ.สุธาสินี ชัยเดชทนยากุล วิจัยความอยู่ดีมีสุขฯ คณะมนุษยศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โอกาสผมนี้ได้มอบของที่ระลึกเป็นหน้ากาก อนามัย และฟ้าทะลายโจร ในโอกาศมาเยี่ยมเยือนในครั้งนี้#พบปะหารือ #เสวนาปัญหาสังคม #สถานการณ์ปัจจุบัน #กลุ่มเปราะบาง #กลุ่มคนไร้บ้าน
#ขอนแก่นก้าวสู่เมืองอยู่ดีมีสุข
แนวทางปฏิบัติ แนวทางให้ความช่วยเหลือเกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.ข่าวสยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์


-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น